گروگانگیر وحشت آفرین مشهد فقط یک شب زنده ماند

گروگانگیر وحشت آفرین مشهد فقط یک شب زنده ماند
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: 🔹 گروگان گیر دیشب خیابان امام رضا (ع) مشهد، امروز در بیمارستان امدادی این شهر جان باخت.

گروگانگیر وحشت آفرین مشهد فقط یک شب زنده ماند

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: 🔹 گروگان گیر دیشب خیابان امام رضا (ع) مشهد، امروز در بیمارستان امدادی این شهر جان باخت.
گروگانگیر وحشت آفرین مشهد فقط یک شب زنده ماند