گزارش از تالار شیشه ای/ افت ۳۴ واحدی شاخص کل بورس

گزارش از تالار شیشه ای/ افت ۳۴ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۶ با کاهش ۳۴ واحدی روی رقم ۹۷ هزار و ۳۵۴ واحد ایستاد.
شاخص کل هم وزن، اما با کاهش ۵۵ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۶۰۸ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۶۸ واحدی به رقم ۱۰۴ هزار و ۶۰۹ واحد دست یافت.
شاخص بازار اول، اما در حالی با کاهش ۵۱ واحدی به رقم ۶۹ هزار و ۱۷ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۶۸ واحدی عدد ۲۰۸ هزار و ۳۳ واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش یک واحدی روی رقم یک هزار و ۷۹ واحد ایستاد.
بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های گروه مپنا با ۲۰ واحد، آسان پرداخت پرشین و پتروشیمی خارک هر یک با ۱۵ واحد و سایپا با ۱۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های کشتیرانی، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری غدیر هر یک تا ۱۸ واحد، پالایش نفت تهران و بندر عباس هر یک تا ۱۷ واحد و ارتباطات سیار تا ۱۶ واحد …

گزارش از تالار شیشه ای/ افت ۳۴ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۶ با کاهش ۳۴ واحدی روی رقم ۹۷ هزار و ۳۵۴ واحد ایستاد.
شاخص کل هم وزن، اما با کاهش ۵۵ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۶۰۸ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۶۸ واحدی به رقم ۱۰۴ هزار و ۶۰۹ واحد دست یافت.
شاخص بازار اول، اما در حالی با کاهش ۵۱ واحدی به رقم ۶۹ هزار و ۱۷ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۶۸ واحدی عدد ۲۰۸ هزار و ۳۳ واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش یک واحدی روی رقم یک هزار و ۷۹ واحد ایستاد.
بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های گروه مپنا با ۲۰ واحد، آسان پرداخت پرشین و پتروشیمی خارک هر یک با ۱۵ واحد و سایپا با ۱۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های کشتیرانی، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری غدیر هر یک تا ۱۸ واحد، پالایش نفت تهران و بندر عباس هر یک تا ۱۷ واحد و ارتباطات سیار تا ۱۶ واحد …
گزارش از تالار شیشه ای/ افت ۳۴ واحدی شاخص کل بورس