گزارش دیوان محاسبات یکجانبه است

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه است
سازمان و برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده و عملکرد بودجه سال 1395 با وجود همه محدودیت ها، تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای مثبت و قابل دفاع است.

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه است

سازمان و برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده و عملکرد بودجه سال 1395 با وجود همه محدودیت ها، تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای مثبت و قابل دفاع است.
گزارش دیوان محاسبات یکجانبه است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *