گزارش عملکرد سازمان محیط زیست در اقتصاد مقاومتی

گزارش عملکرد سازمان محیط زیست در اقتصاد مقاومتی
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح شد.
به گزارش تهران ۲۴، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، در این گزارش با ارائه تعریف اقتصاد سبز به عنوان اقتصادی که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای کاهش آلودگی، افزایش و بهبود کارایی انرژی و منابع و پیشگیری از اتلاف تنوع زیستی و خدمات زیست بومی حاصل شود، اشاره ای هم به رونق گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور شده و آمده است: طی سالیان اخیر در کشور ما، همزمان با رکود اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد داخلی، افزایش تحریم های همه جانبه و تخریب فزآینده منابع محیطی که موجب کاهش ظرفیت های تولیدی در بسیاری از عرصه های اقتصادی گردید، موجب شد تا اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نسخه همه جانبه معرفی شده و چارچوب های آن در قالب سیاست های مدون به دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور ابلاغ شود. واکاوی در تعاریف ارائه شده از اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغ شده در راستای حصول به آن، کاملاً در چارچوب مفهوم پایداری و نیل به تعادل بین نسلی، در کنار افزایش رفاه قابل …

گزارش عملکرد سازمان محیط زیست در اقتصاد مقاومتی

عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح شد.
به گزارش تهران ۲۴، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، در این گزارش با ارائه تعریف اقتصاد سبز به عنوان اقتصادی که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای کاهش آلودگی، افزایش و بهبود کارایی انرژی و منابع و پیشگیری از اتلاف تنوع زیستی و خدمات زیست بومی حاصل شود، اشاره ای هم به رونق گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور شده و آمده است: طی سالیان اخیر در کشور ما، همزمان با رکود اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد داخلی، افزایش تحریم های همه جانبه و تخریب فزآینده منابع محیطی که موجب کاهش ظرفیت های تولیدی در بسیاری از عرصه های اقتصادی گردید، موجب شد تا اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نسخه همه جانبه معرفی شده و چارچوب های آن در قالب سیاست های مدون به دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور ابلاغ شود. واکاوی در تعاریف ارائه شده از اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغ شده در راستای حصول به آن، کاملاً در چارچوب مفهوم پایداری و نیل به تعادل بین نسلی، در کنار افزایش رفاه قابل …
گزارش عملکرد سازمان محیط زیست در اقتصاد مقاومتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *