یک بوشهری مدیر برتر ارتباطات عمومی های کشور شد

یک بوشهری مدیر برتر ارتباطات عمومی های کشور شد
بوشهر – ارتباطات عمومی منطقه مخصوص پارس بعنوان ارتباطات عمومی برتر و ایوب بنوی مدیر برتر ارتباطات عمومی کشور گردیدند.

یک بوشهری مدیر برتر ارتباطات عمومی های کشور شد

بوشهر – ارتباطات عمومی منطقه مخصوص پارس بعنوان ارتباطات عمومی برتر و ایوب بنوی مدیر برتر ارتباطات عمومی کشور گردیدند.
یک بوشهری مدیر برتر ارتباطات عمومی های کشور شد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *