یک خودروی خودران ایتالیایی در راه است

یک خودروی خودران ایتالیایی در راه است
گروه بین الملل: مرکز طراحی ایتالیایی، Icona برای اولین بار در نمایشگاه خودروی ژنو حضور خواهد یافت.
به گزارش خبرخودرو ، این برند یک خودروی خودران کانسپت را به نمایش خواهد گذاشت که آن را Nucleus نامیده و می گوید همانند یک اتاق نشیمن خودران است. این خودرو نسخه ای تکامل یافته از Icona Neo کانسپت است که اولین بار در سال 2015 رونمایی شد اما Nucleus از هدایت خودران سطح 5 بهره می برد که در این صورت نیازی به فرمان و داشبورد نخواهد داشت. Icona Nucleus همچون دیگر کانسپت های خودران از خودروسازان متعدد، تمرکز بیش تری بر کابین و چگونگی عملکردی تر شدن و راحتی بیش تر برای کاربران دارد.
به معنای سنتی خودروها، شیشه های کناری در این خودرو تعبیه نمی شود اما پانل های هم رنگ بدنه نیمه شفاف برای آن تعبیه می شود تا به سرنشینان اجازه دهد بیرون خودرو را ببینند اما در حین سفر در امنیت نیز باشند. Nucleus دارای طول 5.25 متر و عرضی حدود 2.12 متر خواهد بود. این خودرو با رینگ های 26 اینچی تقریبا ارتفاع 1.75 متر خواهد داشت. در طراحی بدنه این خودرو بر …

یک خودروی خودران ایتالیایی در راه است

گروه بین الملل: مرکز طراحی ایتالیایی، Icona برای اولین بار در نمایشگاه خودروی ژنو حضور خواهد یافت.
به گزارش خبرخودرو ، این برند یک خودروی خودران کانسپت را به نمایش خواهد گذاشت که آن را Nucleus نامیده و می گوید همانند یک اتاق نشیمن خودران است. این خودرو نسخه ای تکامل یافته از Icona Neo کانسپت است که اولین بار در سال 2015 رونمایی شد اما Nucleus از هدایت خودران سطح 5 بهره می برد که در این صورت نیازی به فرمان و داشبورد نخواهد داشت. Icona Nucleus همچون دیگر کانسپت های خودران از خودروسازان متعدد، تمرکز بیش تری بر کابین و چگونگی عملکردی تر شدن و راحتی بیش تر برای کاربران دارد.
به معنای سنتی خودروها، شیشه های کناری در این خودرو تعبیه نمی شود اما پانل های هم رنگ بدنه نیمه شفاف برای آن تعبیه می شود تا به سرنشینان اجازه دهد بیرون خودرو را ببینند اما در حین سفر در امنیت نیز باشند. Nucleus دارای طول 5.25 متر و عرضی حدود 2.12 متر خواهد بود. این خودرو با رینگ های 26 اینچی تقریبا ارتفاع 1.75 متر خواهد داشت. در طراحی بدنه این خودرو بر …
یک خودروی خودران ایتالیایی در راه است