۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران

۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران
طیف وسیع ای از شرکت ها و ارگان های منسوب به نهادهای عمومی، به نوع ها فعالیت های اقتصادی و پولی از قبیل فعالیت های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و… مبادرت دارند اما فعالیت های آنان از شفافیت قدر کفایت بهره مند نیست.

۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران

طیف وسیع ای از شرکت ها و ارگان های منسوب به نهادهای عمومی، به نوع ها فعالیت های اقتصادی و پولی از قبیل فعالیت های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و… مبادرت دارند اما فعالیت های آنان از شفافیت قدر کفایت بهره مند نیست.
۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *