۱۰ هزار دلار پاداشِ فیسبوک به پژوهشگر ایرانی جهت کشف یک باگ

۱۰ هزار دلار پاداشِ فیسبوک به پژوهشگر ایرانی جهت کشف یک باگ
یک پژوهشگر ایرانی به تازگی موفق به کشف روشی شده که از طریق آن می توان هر عکس خصوصی و یا عمومی را در فیسبوک حذف کرد. این پژوهشگر ایرانی، با نام پویا دارابی، هنگامی که در حال بررسی ویژگی های جدید سیستم رای گیری فیسبوک بوده توانسته این باگ را کشف کند. ظاهراً از همان هنگام که فیسبوک ویژگی جدید اضافه کردن تصاویر به رأی گیری را اضافه کرد این باگ نیز آغاز شده است.
گویا آی تی – چنان چه کاربر اقدام به استفاده از این ویژگی می کرد، پس از آن که رأی گیری ایجاد می گردید یک کد که حاوی شماره شناسایی عکس است ساخته می شد و به این ترتیب در صورت حذف رأی گیری، عکس مربوط با آن نیز حذف می گردید. افزون بر این، کد مورد نظر می توانست شرایط تعویض تصویر را فراهم سازد و حتی می شد تصاویر سایر کاربران را نیز حذف کرد.
به تازگی فیسبوک اعلام کرده که به سبب کشف این باگ توسط پژوهگشر ایرانی، ۱۰ هزار دلار به او پاداش داده شده و مشکل مورد نظر نیز در چهاردهم آبان ماه کاملاً برطرف شده است.
در آخر گفتنی است که دارابی برای اولین بار نیست که به سبب کشف باگ در فیسبوک از این کمپانی پاداش می گیرد. او یک بار در سال ۲۰۱۵ …

۱۰ هزار دلار پاداشِ فیسبوک به پژوهشگر ایرانی جهت کشف یک باگ

یک پژوهشگر ایرانی به تازگی موفق به کشف روشی شده که از طریق آن می توان هر عکس خصوصی و یا عمومی را در فیسبوک حذف کرد. این پژوهشگر ایرانی، با نام پویا دارابی، هنگامی که در حال بررسی ویژگی های جدید سیستم رای گیری فیسبوک بوده توانسته این باگ را کشف کند. ظاهراً از همان هنگام که فیسبوک ویژگی جدید اضافه کردن تصاویر به رأی گیری را اضافه کرد این باگ نیز آغاز شده است.
گویا آی تی – چنان چه کاربر اقدام به استفاده از این ویژگی می کرد، پس از آن که رأی گیری ایجاد می گردید یک کد که حاوی شماره شناسایی عکس است ساخته می شد و به این ترتیب در صورت حذف رأی گیری، عکس مربوط با آن نیز حذف می گردید. افزون بر این، کد مورد نظر می توانست شرایط تعویض تصویر را فراهم سازد و حتی می شد تصاویر سایر کاربران را نیز حذف کرد.
به تازگی فیسبوک اعلام کرده که به سبب کشف این باگ توسط پژوهگشر ایرانی، ۱۰ هزار دلار به او پاداش داده شده و مشکل مورد نظر نیز در چهاردهم آبان ماه کاملاً برطرف شده است.
در آخر گفتنی است که دارابی برای اولین بار نیست که به سبب کشف باگ در فیسبوک از این کمپانی پاداش می گیرد. او یک بار در سال ۲۰۱۵ …
۱۰ هزار دلار پاداشِ فیسبوک به پژوهشگر ایرانی جهت کشف یک باگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *