۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند

۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند
تا پایان دی ماه، ۹۸ درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از محل خط اعتباری بانک مرکزی، بیش از ۳۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال دریافت کردند.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی موسسه کاسپین، از مجموع ۳۹۷ هزار و ۶۴۷ نفر از سپرده گذارانی که ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر در این تعاونی سپرده داشتند، ۳۹۱ هزار و ۳۲۸ نفر با مراجعه به ۱۲۰ شعبه موسسه کاسپین، موفق به دریافت ۹۹۲ میلیارد ریال از محل خط اعتباری مذکور شده و بدین ترتیب در این گروه ۹۸.۴ درصد افراد تعیین تکلیف شده اند.
همچنین در گروه سپرده گذاران دارای سپرده های بین ۱۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد ریال که شامل ۵۲ هزار و ۶۴ نفر بوده اند، حدود ۹۵.۹ درصد افراد ( ۴۹ هزار و ۹۲۲ نفر) با مراجعه به شعب این موسسه، در مجموع ۱۹ هزار و ۳۵۱ میلیون ریال دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش ۸ هزار و ۹۹۵ نفر در این تعاونی، سپرده بیش از ۲ میلیارد ریال داشته اند که از این تعداد ۸ هزار و ۷۰۱ نفر (۹۶.۷۳ درصد) برای دریافت ۲ میلیارد ریال از سپرده های خود به شعب موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کرده اند. این گروه نیز در مجموع ۱۷ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال دریافت کرد …

۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند

تا پایان دی ماه، ۹۸ درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از محل خط اعتباری بانک مرکزی، بیش از ۳۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال دریافت کردند.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی موسسه کاسپین، از مجموع ۳۹۷ هزار و ۶۴۷ نفر از سپرده گذارانی که ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر در این تعاونی سپرده داشتند، ۳۹۱ هزار و ۳۲۸ نفر با مراجعه به ۱۲۰ شعبه موسسه کاسپین، موفق به دریافت ۹۹۲ میلیارد ریال از محل خط اعتباری مذکور شده و بدین ترتیب در این گروه ۹۸.۴ درصد افراد تعیین تکلیف شده اند.
همچنین در گروه سپرده گذاران دارای سپرده های بین ۱۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد ریال که شامل ۵۲ هزار و ۶۴ نفر بوده اند، حدود ۹۵.۹ درصد افراد ( ۴۹ هزار و ۹۲۲ نفر) با مراجعه به شعب این موسسه، در مجموع ۱۹ هزار و ۳۵۱ میلیون ریال دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش ۸ هزار و ۹۹۵ نفر در این تعاونی، سپرده بیش از ۲ میلیارد ریال داشته اند که از این تعداد ۸ هزار و ۷۰۱ نفر (۹۶.۷۳ درصد) برای دریافت ۲ میلیارد ریال از سپرده های خود به شعب موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کرده اند. این گروه نیز در مجموع ۱۷ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال دریافت کرد …
۹۸ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *