2 انتقاد به دستورالعمل حمل ونقل اینترنتی

2 انتقاد به دستورالعمل حمل ونقل اینترنتی
در حالی وزیر کشور دستور تهیه دستورالعمل فعالیت شرکت هاى حمل ونقل اینترنتى را صادر کرده است که یکی دوسالی است فعالیت بی ضابطه شرکت های حمل ونقلی و مشکلاتی که به وجود آورده اند داد مردم و آژانس های مسافربری داخل شهری را درآورده است.
به گزاش خبرنگار تین نیوز، کسب و کار اینترنتی سال های زیادی نیست که در میان مردم جهان باب شده، اما در همین زمان اندک توانسته جایگاه خوبی در میان عموم مردم پیدا کند، در دنیایی که زن و مرد دوش به دوش یکدیگر خارج از منزل مشغول به کار هستند زمان کافی در اختیار نیست تا نسبت به تامین مایحتاج اقدام شود و لذا وجود این قبیل خدمات رسانی ها، اجتناب ناپذیر می نماید که، حمل ونقل اینترنتی نیز از این قادعه مستثنی نیستند.
 سخنگوی وزارت کشور از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور به شوراى عالى هماهنگى ترافیک شهرهاى کشور مبنى بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل ونقل اینترنتى خبر داده و گفته است: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مسئولیت این کار را برعهده دارد.
بنا براساس گفته های سامانی ظاهراً، دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها در …

2 انتقاد به دستورالعمل حمل ونقل اینترنتی

در حالی وزیر کشور دستور تهیه دستورالعمل فعالیت شرکت هاى حمل ونقل اینترنتى را صادر کرده است که یکی دوسالی است فعالیت بی ضابطه شرکت های حمل ونقلی و مشکلاتی که به وجود آورده اند داد مردم و آژانس های مسافربری داخل شهری را درآورده است.
به گزاش خبرنگار تین نیوز، کسب و کار اینترنتی سال های زیادی نیست که در میان مردم جهان باب شده، اما در همین زمان اندک توانسته جایگاه خوبی در میان عموم مردم پیدا کند، در دنیایی که زن و مرد دوش به دوش یکدیگر خارج از منزل مشغول به کار هستند زمان کافی در اختیار نیست تا نسبت به تامین مایحتاج اقدام شود و لذا وجود این قبیل خدمات رسانی ها، اجتناب ناپذیر می نماید که، حمل ونقل اینترنتی نیز از این قادعه مستثنی نیستند.
 سخنگوی وزارت کشور از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور به شوراى عالى هماهنگى ترافیک شهرهاى کشور مبنى بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل ونقل اینترنتى خبر داده و گفته است: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مسئولیت این کار را برعهده دارد.
بنا براساس گفته های سامانی ظاهراً، دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها در …
2 انتقاد به دستورالعمل حمل ونقل اینترنتی