تهدید سلامت پرسنل تولید دارو

تهدید سلامت پرسنل تولید دارو
تولید دارو، آنطور هم که فکر می کنیم، راحت و آسان نیست. زیرا، اگر ایمنی پرسنل خطوط تولید رعایت نشود، عوارض داروهای تولیدی، سلامت آنها را به خطر انداخته و تبدیل به فاجعه می شود.
به گزارش مهر، فعالیت در صنعت داروسازی با مخاطرات زیادی همراه است که در این بین، سلامت پرسنل و نیروهایی که در خطوط تولید دارو حضور دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، اگر تولید دارو بر اساس استانداردهای لازم صورت نگیرد، مشکلاتی را در کیفیت محصولات تولیدی شاهد خواهیم بود. مسئله دوم، سلامت افرادی است که این داروها را تولید می کنند و به نوعی در خطوط تولید دارو حضور دارند.
در زمینه تولید فرآورده های دارویی دو مسئله اساسی وجود دارد، یکی کیفیت فرآورده که به دلیل اهمیت سلامتی بیمار باید موردتوجه قرار بگیرد و دیگری سلامت کارکنان که متاسفانه در ایران در بسیاری مواقع زمینه داروهای پرخطر مغفول مانده است.
راهنماهای بالینی معتبری درباره تولید داروهای پرخطر در دنیا وجود دارد. از سال ۱۹۳۹ این موضوع در دنیا به عنوان «حد مجاز مواجهه شغلی» مطرح شده است که برای کارگران و کارکنان تولید تمامی مواد شیمیایی از جمله مواد …

تهدید سلامت پرسنل تولید دارو

تولید دارو، آنطور هم که فکر می کنیم، راحت و آسان نیست. زیرا، اگر ایمنی پرسنل خطوط تولید رعایت نشود، عوارض داروهای تولیدی، سلامت آنها را به خطر انداخته و تبدیل به فاجعه می شود.
به گزارش مهر، فعالیت در صنعت داروسازی با مخاطرات زیادی همراه است که در این بین، سلامت پرسنل و نیروهایی که در خطوط تولید دارو حضور دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا، اگر تولید دارو بر اساس استانداردهای لازم صورت نگیرد، مشکلاتی را در کیفیت محصولات تولیدی شاهد خواهیم بود. مسئله دوم، سلامت افرادی است که این داروها را تولید می کنند و به نوعی در خطوط تولید دارو حضور دارند.
در زمینه تولید فرآورده های دارویی دو مسئله اساسی وجود دارد، یکی کیفیت فرآورده که به دلیل اهمیت سلامتی بیمار باید موردتوجه قرار بگیرد و دیگری سلامت کارکنان که متاسفانه در ایران در بسیاری مواقع زمینه داروهای پرخطر مغفول مانده است.
راهنماهای بالینی معتبری درباره تولید داروهای پرخطر در دنیا وجود دارد. از سال ۱۹۳۹ این موضوع در دنیا به عنوان «حد مجاز مواجهه شغلی» مطرح شده است که برای کارگران و کارکنان تولید تمامی مواد شیمیایی از جمله مواد …
تهدید سلامت پرسنل تولید دارو

مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی

مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی
رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با حضور در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به دفاع از عملکرد هلدینگ های زیرمجموعه این هیات در برابر انتقادات بخش خصوصی پرداخت.

مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با حضور در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به دفاع از عملکرد هلدینگ های زیرمجموعه این هیات در برابر انتقادات بخش خصوصی پرداخت.
مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی

با آموزش درست از پوشک گرفتن کودک سلامت روحی و جسمی او را تضمین کنید!

با آموزش درست از پوشک گرفتن کودک سلامت روحی و جسمی او را تضمین کنید!
با آموزش درست از پوشک گرفتن کودک سلامت روحی و جسمی او را تضمین کنید! کودکان با وجود همه تفاوت های ظاهری و روحی در هر سنی توانایی های یک سانی دارند که توجه به آن به والدین کمک می کند تا با ایجاد صمیمیت و اعتماد بیشتر از پس سخت ترین آموزش ها به کودک خود به راحتی برآیند. یکی از این مراحل از پوشک گرفتن کودکان است.

با آموزش درست از پوشک گرفتن کودک سلامت روحی و جسمی او را تضمین کنید!

با آموزش درست از پوشک گرفتن کودک سلامت روحی و جسمی او را تضمین کنید! کودکان با وجود همه تفاوت های ظاهری و روحی در هر سنی توانایی های یک سانی دارند که توجه به آن به والدین کمک می کند تا با ایجاد صمیمیت و اعتماد بیشتر از پس سخت ترین آموزش ها به کودک خود به راحتی برآیند. یکی از این مراحل از پوشک گرفتن کودکان است.
با آموزش درست از پوشک گرفتن کودک سلامت روحی و جسمی او را تضمین کنید!

۹۳ درصد جمعیت استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند

۹۳ درصد جمعیت استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند
همدان – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: درحال حاضر ۹۳ درصد جمعیت استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند.

۹۳ درصد جمعیت استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند

همدان – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: درحال حاضر ۹۳ درصد جمعیت استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند.
۹۳ درصد جمعیت استان همدان پرونده الکترونیک سلامت دارند

سلامت مردم قابل ریسک نیست/ ابهام در استفاده از محصولات تراریخته

سلامت مردم قابل ریسک نیست/ ابهام در استفاده از محصولات تراریخته
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس گفت: درخصوص درستی و نادرستی استفاده از محصولات تراریخته ابهام وجود دارد و سلامت مردم مهم تر از آن است که بتوان روی آن ریسک کرد.
فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به وضعیت محصولات تراریخته بیان کرد: هنوز یک نظر علمی شفاف در حوزه تراریخته ها موجود نیست. چه بسا در بعضی حوزه ها محصولات تراریخته بی ضرر باشند اما به نظر می رسد تایید استفاده از تراریخته ها به بیان قاطع کار درستی نیست.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس در ادامه گفت: در استانداردهای کشورهای اروپایی و حتی کشورهای جهان سوم درخصوص استفاده از محصولات تراریخته با احتیاط تصمیم گیری می شود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از محصولات تراریخته منوط به تایید از جهت فنی و کارشناسی است، تاکید کرد: قاعدتا درصورت تایید فنی و کارشناسی، تقویت این نوع محصولات بلامانع خواهد بود.
تجری با اشاره به ابهامی که درخصوص درستی و نادرستی استفاده از محصولات تراریخته وجود دارد، گفت: با توجه به این ابهام، شاید مصلحت نباشد از این محصولات استفاده کنیم؛ چراک …

سلامت مردم قابل ریسک نیست/ ابهام در استفاده از محصولات تراریخته

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس گفت: درخصوص درستی و نادرستی استفاده از محصولات تراریخته ابهام وجود دارد و سلامت مردم مهم تر از آن است که بتوان روی آن ریسک کرد.
فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به وضعیت محصولات تراریخته بیان کرد: هنوز یک نظر علمی شفاف در حوزه تراریخته ها موجود نیست. چه بسا در بعضی حوزه ها محصولات تراریخته بی ضرر باشند اما به نظر می رسد تایید استفاده از تراریخته ها به بیان قاطع کار درستی نیست.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس در ادامه گفت: در استانداردهای کشورهای اروپایی و حتی کشورهای جهان سوم درخصوص استفاده از محصولات تراریخته با احتیاط تصمیم گیری می شود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از محصولات تراریخته منوط به تایید از جهت فنی و کارشناسی است، تاکید کرد: قاعدتا درصورت تایید فنی و کارشناسی، تقویت این نوع محصولات بلامانع خواهد بود.
تجری با اشاره به ابهامی که درخصوص درستی و نادرستی استفاده از محصولات تراریخته وجود دارد، گفت: با توجه به این ابهام، شاید مصلحت نباشد از این محصولات استفاده کنیم؛ چراک …
سلامت مردم قابل ریسک نیست/ ابهام در استفاده از محصولات تراریخته

چربی های مفید برای سلامت را بشناسید

چربی های مفید برای سلامت را بشناسید
چربی ها همیشه به عنوان محصولات مضر و خطرناک برای سلامت در نظر گرفته می شده اند، اما همه چربی ها دارای این ویژگی ها نیستند و برخی از آنها حتی برای بدن ضروری می باشند. در ادامه به برخی از این چربی های ضروری و مفید اشاره می کنیم.
گرچه چربی ها سال هاست که مواد غذایی بی ارزش محسوب شده اند، اما اگر میزان مناسب خوردن چربی را بدانید می توانید با استفاده از چربی ها اندازه دور کمر و شکم خود را کم کنید، درد مفاصل را کاهش دهید، تری گلیسرید را کاهش دهید و حتی خطر ابتلا به سرطان پستان را کم می کند.
آنچه باید به یاد داشته باشید این است که چربی ها حاوی انرژی زیادی هستند، 9 کیلو کالری در هر گرم، در حالیکه انرژی کربوهیدرات ها و پروتئین ها کمتر است، 4 کیلوکالری در هر گرم. برای شکستن پروتئین در بدن انرژی بیشتری نیاز است، بنابراین پروتئین ها دارای کمترین انرژی هستند و همچنین برای سیر نگه داشتن شما در طولانی مدت بسیار مفید هستند.
لازم است بدانید چرا باید برخی چربی ها را از رژیم غذایی خود حذف کنید. علت این مسئله این است که حذف برخی چربی ها از فرایندهای پیری ژنتیکی پیشگیری می کنند.
همه چربی ها مانند ه …

چربی های مفید برای سلامت را بشناسید

چربی ها همیشه به عنوان محصولات مضر و خطرناک برای سلامت در نظر گرفته می شده اند، اما همه چربی ها دارای این ویژگی ها نیستند و برخی از آنها حتی برای بدن ضروری می باشند. در ادامه به برخی از این چربی های ضروری و مفید اشاره می کنیم.
گرچه چربی ها سال هاست که مواد غذایی بی ارزش محسوب شده اند، اما اگر میزان مناسب خوردن چربی را بدانید می توانید با استفاده از چربی ها اندازه دور کمر و شکم خود را کم کنید، درد مفاصل را کاهش دهید، تری گلیسرید را کاهش دهید و حتی خطر ابتلا به سرطان پستان را کم می کند.
آنچه باید به یاد داشته باشید این است که چربی ها حاوی انرژی زیادی هستند، 9 کیلو کالری در هر گرم، در حالیکه انرژی کربوهیدرات ها و پروتئین ها کمتر است، 4 کیلوکالری در هر گرم. برای شکستن پروتئین در بدن انرژی بیشتری نیاز است، بنابراین پروتئین ها دارای کمترین انرژی هستند و همچنین برای سیر نگه داشتن شما در طولانی مدت بسیار مفید هستند.
لازم است بدانید چرا باید برخی چربی ها را از رژیم غذایی خود حذف کنید. علت این مسئله این است که حذف برخی چربی ها از فرایندهای پیری ژنتیکی پیشگیری می کنند.
همه چربی ها مانند ه …
چربی های مفید برای سلامت را بشناسید

دارو؛ راهبرد سلامت ملی/ واردات دارو به ایران از ۵۰ کشور دنیا!

دارو؛ راهبرد سلامت ملی/ واردات دارو به ایران از ۵۰ کشور دنیا!
خبرگزاری میزان- آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۹۶ نشان می دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشور های اروپایی انجام شده است.

دارو؛ راهبرد سلامت ملی/ واردات دارو به ایران از ۵۰ کشور دنیا!

خبرگزاری میزان- آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۹۶ نشان می دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشور های اروپایی انجام شده است.
دارو؛ راهبرد سلامت ملی/ واردات دارو به ایران از ۵۰ کشور دنیا!

برگزاری اجباری آزمون «سلامت روان» برای راهنمایی ها

برگزاری اجباری آزمون «سلامت روان» برای راهنمایی ها
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون رغبت و سلامت روان در دوره اول متوسطه در پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: شرکت در آزمون سلامت روان، اجباری است.

برگزاری اجباری آزمون «سلامت روان» برای راهنمایی ها

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون رغبت و سلامت روان در دوره اول متوسطه در پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: شرکت در آزمون سلامت روان، اجباری است.
برگزاری اجباری آزمون «سلامت روان» برای راهنمایی ها

توافق تامین اجتماعی با رایتل برای ایجاد «کارت الکترونیک سلامت»

توافق تامین اجتماعی با رایتل برای ایجاد «کارت الکترونیک سلامت»
به گزارش خبرنگار سیتنا، مرتضی لطفی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۳۹ هزار میلیارد ریال سرمایه فعلی شستا است که ۶۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام آن است و در قالب ۹هولدینگ دارو، نفت و سیمان، حمل و نقل، انرژی و… فعالیت می کنیم.
مدیرعامل شستا با اشاره به تدوین برنامه استراتژیک شستا چشم انداز ۱۴۰۱ گفت: قرار است ۹ هولدینگ ما به پنج هولدینگ نفت، گاز، بانک و بیمه، دارو، معدن و فلزات کاهش یابد.
۸ شرکت در لیست فروش شستا
لطفی با اشاره به انجام مقدمات واگذاری هشت شرکت زیرمجموعه شستا گفت: امیدواریم این هشت شرکت را به طور قطعی بفروشیم. در مجموع ۱۵۷ شرکت داریم که واگذاری ۱۰۵ شرکت خارج از برنامه استراتژیک ما که یا زیان ده اند و یا کوچک مقیاس اند و ارزش ۱۶هزار میلیارد تومان دارند را در فاز اول در دست اقدام داریم تا از طریق جراید به عرضه عمومی بگذاریم. تا کنون عملیات واگذاری ۵۰ شرکت انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هیات خارجی به ما مراجعه کرده اند و در کنار برنامه ریزی با اتاق بازرگانی تهران با سفرا و نمایندگان این هیاتها مذاکراتی برای پذیرش سرمایه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر انجام شد …

توافق تامین اجتماعی با رایتل برای ایجاد «کارت الکترونیک سلامت»

به گزارش خبرنگار سیتنا، مرتضی لطفی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۳۹ هزار میلیارد ریال سرمایه فعلی شستا است که ۶۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام آن است و در قالب ۹هولدینگ دارو، نفت و سیمان، حمل و نقل، انرژی و… فعالیت می کنیم.
مدیرعامل شستا با اشاره به تدوین برنامه استراتژیک شستا چشم انداز ۱۴۰۱ گفت: قرار است ۹ هولدینگ ما به پنج هولدینگ نفت، گاز، بانک و بیمه، دارو، معدن و فلزات کاهش یابد.
۸ شرکت در لیست فروش شستا
لطفی با اشاره به انجام مقدمات واگذاری هشت شرکت زیرمجموعه شستا گفت: امیدواریم این هشت شرکت را به طور قطعی بفروشیم. در مجموع ۱۵۷ شرکت داریم که واگذاری ۱۰۵ شرکت خارج از برنامه استراتژیک ما که یا زیان ده اند و یا کوچک مقیاس اند و ارزش ۱۶هزار میلیارد تومان دارند را در فاز اول در دست اقدام داریم تا از طریق جراید به عرضه عمومی بگذاریم. تا کنون عملیات واگذاری ۵۰ شرکت انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هیات خارجی به ما مراجعه کرده اند و در کنار برنامه ریزی با اتاق بازرگانی تهران با سفرا و نمایندگان این هیاتها مذاکراتی برای پذیرش سرمایه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر انجام شد …
توافق تامین اجتماعی با رایتل برای ایجاد «کارت الکترونیک سلامت»

آب بنوشید تا هوشیارتر شوید-سلامت

آب بنوشید تا هوشیارتر شوید-سلامت
«برای این که درک بهتری از ارتباط آب با عملکرد مغز داشته باشید، برای تان می گوییم که آبرسانی کافی به بدن چگونه می تواند شما را هشیارتر کند.» به گزارش برترین ها: «آب کمک می کند پوست مان شاداب به نظر برسد، سیستم ایمنی را تقویت می کند و سطح انرژی را بالا می برد و البته یک نکته مهم دیگر این […]

آب بنوشید تا هوشیارتر شوید-سلامت

«برای این که درک بهتری از ارتباط آب با عملکرد مغز داشته باشید، برای تان می گوییم که آبرسانی کافی به بدن چگونه می تواند شما را هشیارتر کند.» به گزارش برترین ها: «آب کمک می کند پوست مان شاداب به نظر برسد، سیستم ایمنی را تقویت می کند و سطح انرژی را بالا می برد و البته یک نکته مهم دیگر این […]
آب بنوشید تا هوشیارتر شوید-سلامت