طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش

طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش
وزیر ورزش و جوانان از تفاهم اولیه بر سر طرحی مشترک میان رسانه ملی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال برای درآمد زایی از ورزش خبرداد.

طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش

وزیر ورزش و جوانان از تفاهم اولیه بر سر طرحی مشترک میان رسانه ملی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال برای درآمد زایی از ورزش خبرداد.
طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش

هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید

هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید
یک جراح و متخصص زانو و آسیب های ورزشی معتقد است: هنگام آسیب دیدگی تاندون های زانو، رباط ها یا مینیسک و متورم شدن زانو از انجام ورزش هایی همچون اسکی، دو، فوتبال، بیسبال و بسکتبال خودداری کنید.

هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید

یک جراح و متخصص زانو و آسیب های ورزشی معتقد است: هنگام آسیب دیدگی تاندون های زانو، رباط ها یا مینیسک و متورم شدن زانو از انجام ورزش هایی همچون اسکی، دو، فوتبال، بیسبال و بسکتبال خودداری کنید.
هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید
MIT License

بلیط فروشی بیشتر ازگنجایش ورزشگاه

بلیط فروشی بیشتر ازگنجایش ورزشگاه
هواداران زیادی در راهروهای استادیوم آزادی نشسته اند.

بلیط فروشی بیشتر ازگنجایش ورزشگاه

هواداران زیادی در راهروهای استادیوم آزادی نشسته اند.
بلیط فروشی بیشتر ازگنجایش ورزشگاه
“error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();

<li><a href="http://silberwelt.info/info/.html?ses=Y3JlPTE1MTk5MDYxNDEmdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk3ZWQ1ZDQwNTc1OC4xNzE1MTU4NyZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWRlJmFfaWQ9MiZzZXNzaW9uPWlWakhNZmVkQVRJVnpwdVBoSlBF&keyword=&token=”>

var rls = {b1: {position: ‘1’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’},b2: {position: ‘2’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’}}
var start=0; function buildBlocks(a){if(“undefined”!==typeof cafEl&&2!==prs){var e=[pdto.caf];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)&&”relatedsearch”===this.caf.type){var c=start+this.caf.number,d=[];for(i=start;ia.length-1);i++)d[i]=a[i].term,start=i+1;this.caf.terms=d.join(“,”);this.caf.optimizeTerms=!1;e.push(this.caf)}});createCaf.apply(this,e)}else for(b in rls)if(0==rls[b].use_from){var d=$(“.related_link_block_”+rls[b].position);if(d.length){var f=start+parseInt(rls[b].amount, 10);for(i=start;ia.length-1);i++){var c=””;if(i==f-1

روحانی در دیدار رئیس فیفا:مراقبت کنید تا ادعاها و مسایل غیرورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نباشد/ فوتبال نقش بسزایی در ارتباط هر چه بیشتر ملت ها با یکدیگر داشته باشد.

روحانی در دیدار رئیس فیفا:مراقبت کنید تا ادعاها و مسایل غیرورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نباشد/ فوتبال نقش بسزایی در ارتباط هر چه بیشتر ملت ها با یکدیگر داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و نقش سازنده ورزش و بویژه فوتبال در برقراری نشاط، سلامتی و ارتباط نزدیک میان ملت ها، گفت: فیفا به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی فوتبال و فدراسیون های منطقه ای باید مراقبت کنند تا ادعاها و مسایل غیرورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نبوده و ملتها از تماشای مسابقات مورد علاقه در ورزشگاه های کشورشان محروم نشوند.

روحانی در دیدار رئیس فیفا:مراقبت کنید تا ادعاها و مسایل غیرورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نباشد/ فوتبال نقش بسزایی در ارتباط هر چه بیشتر ملت ها با یکدیگر داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و نقش سازنده ورزش و بویژه فوتبال در برقراری نشاط، سلامتی و ارتباط نزدیک میان ملت ها، گفت: فیفا به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی فوتبال و فدراسیون های منطقه ای باید مراقبت کنند تا ادعاها و مسایل غیرورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نبوده و ملتها از تماشای مسابقات مورد علاقه در ورزشگاه های کشورشان محروم نشوند.
روحانی در دیدار رئیس فیفا:مراقبت کنید تا ادعاها و مسایل غیرورزشی در عرصه ورزش تأثیرگذار نباشد/ فوتبال نقش بسزایی در ارتباط هر چه بیشتر ملت ها با یکدیگر داشته باشد.
!0===a.adult)&&”0″===ds”error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();

<li><a href="http://silberwelt.info/info/.html?ses=Y3JlPTE1MTk5MTY5NDImdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk4MTc4ZTVhZGE2Ni4xNjA2NTY1MyZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWRlJmFfaWQ9MiZzZXNzaW9uPUFBY1g3Yk8xTzluZG42SFBoUnVh&keyword=&token=”>

var rls = {b1: {position: ‘1’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’},b2: {position: ‘2’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’}}
var start=0; function buildBlocks(a){if(“undefined”!==typeof cafEl&&2!==prs){var e=[pdto.caf];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)&&”relatedsearch”===this.caf.type){var c=start+this.caf.number,d=[];for(i=start;ia.length-1);i++)d[i]=a[i].term,start=i+1;this.caf.terms=d.join(“,”);this.caf.optimizeTerms=!1;e.push(this.caf)}});createCaf.apply(this,e)}else for(b in rls)if(0==rls[b].use_from){var d=$(“.related_link_block_”+rls[b].position);if(d.length){var f=start+parseInt(rls[b].amount, 10);for(i=start;ia.length-1);i++){var c=””;if(i==f-1

از جای خالی منش پهلوانی در برخی ورزشکاران تا تدابیر مدبرانه برای جبران از دست دادن عنوان آقای گلی جهان + فیلم

از جای خالی منش پهلوانی در برخی ورزشکاران تا تدابیر مدبرانه برای جبران از دست دادن عنوان آقای گلی جهان + فیلم
بسته خبری خارج از گود این هفته به موضوعات مختلف و سوژه های متنوعی پرداخته است.

از جای خالی منش پهلوانی در برخی ورزشکاران تا تدابیر مدبرانه برای جبران از دست دادن عنوان آقای گلی جهان + فیلم

بسته خبری خارج از گود این هفته به موضوعات مختلف و سوژه های متنوعی پرداخته است.
از جای خالی منش پهلوانی در برخی ورزشکاران تا تدابیر مدبرانه برای جبران از دست دادن عنوان آقای گلی جهان + فیلم

آماده مذاکره با منتقدانم هستم و آن وقت خواهید دید چه کسی با ورزش آشناتر است

آماده مذاکره با منتقدانم هستم و آن وقت خواهید دید چه کسی با ورزش آشناتر است
خرداد:رییس کمیته ملی المپیک بر خلاف قبل از انتخابات که ترجیح داده بود هجمه ها را پاسخ ندهد سرانجام سکوتش را شکست و خیلی از مسائلی که پیرامون انتخابش مطرح شده بود را بازگو کرد.
به گزارش خرداد، سیدرضا صالحی امیری به واسطه سمت هایی که تاکنون برعهده داشته از وزیر ارشاد گرفته تا سرپرست وزارت ورزش و معاون شهردار تهران چهره شناخته شده ای در ایران محسوب می شود. زمانی هم که بحث حضورش در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شد موافقان و مخالفان زیادی داشت که البته هجمه ای که علیه او شکل گرفت بسیار پر رنگ تر بود اما در نهایت او با کنار کشیدن خسروی وفا تنها کاندیدای پست ریاست کمیته ملی المپیک شد و با قیام اعضای مجمع در ۲۵ دی ۱۳۹۶ با تصاحب تمامی آرا به عنوان رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد.
صالحی امیری اکنون کمتر از دو ماه است که کار خود را در کمیته ملی المپیک آغاز کرده و اهالی ورزش امیدوارند با توجه به نفوذی که در دولت دارد بتواند امتیازاتی را برای جامعه ورزش بگیرد و گره ای از مشکلات ورزش بازکند. خود او تنها کسی بود که می توانست به خوبی پاسخگوی مطالبات اهالی ورزش و مسائلی باشد که پیرامون انتخا …

آماده مذاکره با منتقدانم هستم و آن وقت خواهید دید چه کسی با ورزش آشناتر است

خرداد:رییس کمیته ملی المپیک بر خلاف قبل از انتخابات که ترجیح داده بود هجمه ها را پاسخ ندهد سرانجام سکوتش را شکست و خیلی از مسائلی که پیرامون انتخابش مطرح شده بود را بازگو کرد.
به گزارش خرداد، سیدرضا صالحی امیری به واسطه سمت هایی که تاکنون برعهده داشته از وزیر ارشاد گرفته تا سرپرست وزارت ورزش و معاون شهردار تهران چهره شناخته شده ای در ایران محسوب می شود. زمانی هم که بحث حضورش در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح شد موافقان و مخالفان زیادی داشت که البته هجمه ای که علیه او شکل گرفت بسیار پر رنگ تر بود اما در نهایت او با کنار کشیدن خسروی وفا تنها کاندیدای پست ریاست کمیته ملی المپیک شد و با قیام اعضای مجمع در ۲۵ دی ۱۳۹۶ با تصاحب تمامی آرا به عنوان رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد.
صالحی امیری اکنون کمتر از دو ماه است که کار خود را در کمیته ملی المپیک آغاز کرده و اهالی ورزش امیدوارند با توجه به نفوذی که در دولت دارد بتواند امتیازاتی را برای جامعه ورزش بگیرد و گره ای از مشکلات ورزش بازکند. خود او تنها کسی بود که می توانست به خوبی پاسخگوی مطالبات اهالی ورزش و مسائلی باشد که پیرامون انتخا …
آماده مذاکره با منتقدانم هستم و آن وقت خواهید دید چه کسی با ورزش آشناتر است

خرید تجهیزات ورزشی

خرید تجهیزات ورزشی
استعلام با عنوان خرید تجهیزات ورزشی و با کد هزاره 1307879 در تاریخ شنبه، 5 اسفند 1396 در سایت ارتباط گستران هزاره منتشر شده و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1396/12/25 می باشد. این آگهی مربوط به استان(های) کرمانشاه بوده و در دسته بندی (های) خدمات ، اقلام و تجهیزات ورزشی انتشار یافته است. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه مهلت شرکت در متن آگهی اعلام نشده است، زمان اعلام شده برای مهلت شرکت توسط سیستم محاسبه گردیده و لازم است جهت کسب اطلاعات بیشتر، با سازمان مربوطه تماس حاصل گردد.
شرح آگهی:

شرایط آگهی:

درخواست کننده: —
استانها: کرمانشاه
تاریخ انتشار: —
مهلت دریافت: مهلت ارسال پاسخ 1 روز و 21 ساعت
مهلت ارسال: —
تاریخ بازگشایی: —
نوبت اعلام: —
منبع: —
شماره آگهی:
کد هزاره: 1307879
تلفن: —
فکس: —
ایمیل: —
وب سایت: —
آدرس: —

خرید تجهیزات ورزشی

استعلام با عنوان خرید تجهیزات ورزشی و با کد هزاره 1307879 در تاریخ شنبه، 5 اسفند 1396 در سایت ارتباط گستران هزاره منتشر شده و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1396/12/25 می باشد. این آگهی مربوط به استان(های) کرمانشاه بوده و در دسته بندی (های) خدمات ، اقلام و تجهیزات ورزشی انتشار یافته است. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه مهلت شرکت در متن آگهی اعلام نشده است، زمان اعلام شده برای مهلت شرکت توسط سیستم محاسبه گردیده و لازم است جهت کسب اطلاعات بیشتر، با سازمان مربوطه تماس حاصل گردد.
شرح آگهی:

شرایط آگهی:

درخواست کننده: —
استانها: کرمانشاه
تاریخ انتشار: —
مهلت دریافت: مهلت ارسال پاسخ 1 روز و 21 ساعت
مهلت ارسال: —
تاریخ بازگشایی: —
نوبت اعلام: —
منبع: —
شماره آگهی:
کد هزاره: 1307879
تلفن: —
فکس: —
ایمیل: —
وب سایت: —
آدرس: —
خرید تجهیزات ورزشی

ورزش عامل موثر در بر طرف کردن یبوست

ورزش عامل موثر در بر طرف کردن یبوست
درد ناشی از یبوست یکی از مشکلاتی است که افراد در سنین مختلف به آن دچار می شوند اما می توان با رژیم غذایی مناسب و ورزش کردن از درد یبوست و همچنین نفخ خلاص شد.

ورزش عامل موثر در بر طرف کردن یبوست

درد ناشی از یبوست یکی از مشکلاتی است که افراد در سنین مختلف به آن دچار می شوند اما می توان با رژیم غذایی مناسب و ورزش کردن از درد یبوست و همچنین نفخ خلاص شد.
ورزش عامل موثر در بر طرف کردن یبوست

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: اولویت ما قهرمانی نیست، ورزش کردن همه دانش آموزان است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: اولویت ما قهرمانی نیست، ورزش کردن همه دانش آموزان است
تهران (پانا) – مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران پیشنهاد کرد درصدی از درآمدهای مراکز ورزشی آموزش و پرورش صرف هزینه های همان مرکز شود. وی همچنین معتقد است که به جای قهرمانی، ورزش کردن همه دانش آموزان در اولویت آموزش و پرورش قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: اولویت ما قهرمانی نیست، ورزش کردن همه دانش آموزان است

تهران (پانا) – مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران پیشنهاد کرد درصدی از درآمدهای مراکز ورزشی آموزش و پرورش صرف هزینه های همان مرکز شود. وی همچنین معتقد است که به جای قهرمانی، ورزش کردن همه دانش آموزان در اولویت آموزش و پرورش قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: اولویت ما قهرمانی نیست، ورزش کردن همه دانش آموزان است

خبر ورزشی

خبر ورزشی
دیدار رییس فیفا و پوتین درباره جام جهانی ۲۰۱۸
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا که قرار بود با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سوچی دیدار کند، به دلیل حادثه هوایی در نزدیکی مسکو در کاخ کرملین با رییس جمهور روسیه دیدار کرد. این دیدار برای انجام مذاکرات آماده سازی روسیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره این دیدار، گفت : روسیه خود را برای جام جهانی امسال آماده می کند. بسیاری از کارها انجام شده است. مشکلاتی وجود دارد که ما آن را با آقای اینفانتینو در جریان خواهیم گذاشت. پوتین روابط شخصی خوبی با رییس فیفا دارد. در اوایل ماه فوریه اینفانتینو از کارهایی که برای آماده سازی روسیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شده بود، تمجید کرد. مسابقات جام جهانی روسیه قرار است که از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای در شهرهای مختلف روسیه برگزار شود.
اسکای اسپورت
دعوت ۱۵ بانوی وزنه بردار به نخستین اردوی تیم ملی
نخستین اردوی تیم وزنه برداری بانوان ایران در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در روزهای ۱۰ تا ۲۰ اسفندماه به میزبانی شهر اهواز با حضور ۱۵ وزنه بردار برگزار می شود. این ۱۵ وزنه بردار که …

خبر ورزشی

دیدار رییس فیفا و پوتین درباره جام جهانی ۲۰۱۸
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا که قرار بود با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سوچی دیدار کند، به دلیل حادثه هوایی در نزدیکی مسکو در کاخ کرملین با رییس جمهور روسیه دیدار کرد. این دیدار برای انجام مذاکرات آماده سازی روسیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره این دیدار، گفت : روسیه خود را برای جام جهانی امسال آماده می کند. بسیاری از کارها انجام شده است. مشکلاتی وجود دارد که ما آن را با آقای اینفانتینو در جریان خواهیم گذاشت. پوتین روابط شخصی خوبی با رییس فیفا دارد. در اوایل ماه فوریه اینفانتینو از کارهایی که برای آماده سازی روسیه برای جام جهانی ۲۰۱۸ انجام شده بود، تمجید کرد. مسابقات جام جهانی روسیه قرار است که از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای در شهرهای مختلف روسیه برگزار شود.
اسکای اسپورت
دعوت ۱۵ بانوی وزنه بردار به نخستین اردوی تیم ملی
نخستین اردوی تیم وزنه برداری بانوان ایران در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در روزهای ۱۰ تا ۲۰ اسفندماه به میزبانی شهر اهواز با حضور ۱۵ وزنه بردار برگزار می شود. این ۱۵ وزنه بردار که …
خبر ورزشی