­بیش از 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان

­بیش از 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان
فرایند بررسی درخواست های صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات مندرج در بسته حمایتی سال 1395 جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات پایان یافت و بیش از 2هزار میلیارد ریال از تسهیلات شبکه بانکی کشور تحت پوشش کمک سود قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی، با اشاره به استقبال واحدهای تولیدی – صادراتی از پرداخت مشوق های صادراتی غیر مستقیم گفت: برای بیش از 800 شرکت و بنگاه تولیدی و صادراتی از سراسر کشور تشکیل پرونده داده ایم تا تحت پوشش بیش از 2500 قرارداد بانکی جهت اخذ تسهیلاتی چون دریافت کمک سود تسهیلات بانکی صادراتی و پرداخت کمک کارمزد صدور بیمه نامه ها و ضمانتنامه های صادراتی، قرار گیرند.
وی پرداخت این مشوقها را گامی در جهت کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها دانست و خواستار توجه جدی به مقوله مشوقهای صادراتی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی در شرایط فعلی شد.
نوری، پیگیری تخصیص اعتبارات لازم از سوی مراجع ذیربط برای پرداخ …

­بیش از 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان

فرایند بررسی درخواست های صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات مندرج در بسته حمایتی سال 1395 جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات پایان یافت و بیش از 2هزار میلیارد ریال از تسهیلات شبکه بانکی کشور تحت پوشش کمک سود قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی، با اشاره به استقبال واحدهای تولیدی – صادراتی از پرداخت مشوق های صادراتی غیر مستقیم گفت: برای بیش از 800 شرکت و بنگاه تولیدی و صادراتی از سراسر کشور تشکیل پرونده داده ایم تا تحت پوشش بیش از 2500 قرارداد بانکی جهت اخذ تسهیلاتی چون دریافت کمک سود تسهیلات بانکی صادراتی و پرداخت کمک کارمزد صدور بیمه نامه ها و ضمانتنامه های صادراتی، قرار گیرند.
وی پرداخت این مشوقها را گامی در جهت کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها دانست و خواستار توجه جدی به مقوله مشوقهای صادراتی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی در شرایط فعلی شد.
نوری، پیگیری تخصیص اعتبارات لازم از سوی مراجع ذیربط برای پرداخ …
­بیش از 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان