انسداد ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران- ساوه

انسداد ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران- ساوه
سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان رباط کریم از مسدود نمودن ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران ساوه خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران، مهدی قزلباش سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان رباط کریم از مسدود نمودن ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران ساوه خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ساوه راه های دسترسی غیرمجازی توسط کسبه، افراد محلی و کشاورزان منطقه به آزادراه درست شده اند که باعث تصادف و حادثه خیز شدن نقطه دسترسی به آزادراه شده است. ۵ مورد در طی هفته گذشته توسط عوامل راهداری حدفاصل خروجی پایانه نسیم شهر و خروجی اورین با خاک ریزی و گذاشتن نیوجرسی و یک مورد نیز در عوارضی اول بعد از عوارضی به سمت ساوه مسدود شدند.
قزلباش پاک سازی روزانه حاشیه راه ها و نیوجرسی های آزادراه تهران-ساوه به طول ۵۰ کیلومتر و جمع آوری نخاله از حریم و اصلاح حدود ۵ کیلومتر شانه راه در آزادراه تهران ساوه، اصلاح شانه راه بارریزی افتادگی شانه راه الارد جنب کلانتری در محور الارد قبل از روستای پیغمبر به میزان ۴۰۰ مترمکعب، …

انسداد ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران- ساوه

سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان رباط کریم از مسدود نمودن ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران ساوه خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران، مهدی قزلباش سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان رباط کریم از مسدود نمودن ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران ساوه خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ساوه راه های دسترسی غیرمجازی توسط کسبه، افراد محلی و کشاورزان منطقه به آزادراه درست شده اند که باعث تصادف و حادثه خیز شدن نقطه دسترسی به آزادراه شده است. ۵ مورد در طی هفته گذشته توسط عوامل راهداری حدفاصل خروجی پایانه نسیم شهر و خروجی اورین با خاک ریزی و گذاشتن نیوجرسی و یک مورد نیز در عوارضی اول بعد از عوارضی به سمت ساوه مسدود شدند.
قزلباش پاک سازی روزانه حاشیه راه ها و نیوجرسی های آزادراه تهران-ساوه به طول ۵۰ کیلومتر و جمع آوری نخاله از حریم و اصلاح حدود ۵ کیلومتر شانه راه در آزادراه تهران ساوه، اصلاح شانه راه بارریزی افتادگی شانه راه الارد جنب کلانتری در محور الارد قبل از روستای پیغمبر به میزان ۴۰۰ مترمکعب، …
انسداد ۶ راه دسترسی غیرمجاز در آزادراه تهران- ساوه

راه جذابیت سکونتی در اطراف تهران

وزیر راه و شهرسازی معتقد است شیوه حمل و نقل در کلانشهرها نیاز به تغییر دارد و در حال حاضر تمام سیستم‌های حمل و نقل تهران متکی به حمل و نقل جاده‌ای است و حمل و نقل ریلی به غیر از مترو در شهر تهران سهم اندکی دارد.

خبر جدید

قرآن