روز ˝خانواده+تئاتر˝ در مرکز تئاتر مولوی

روز ˝خانواده+تئاتر˝ در مرکز تئاتر مولوی
مازندمجلس :به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، طرح تسهیلاتی “خانواده+تئاتر” در این مجموعه دانشگاهی اجرا می شود.
مرکز تئاتر مولوی که به عنوان پایگاه اصلی جریان تئاتر دانشگاهی، برای دانشجویان تسهیلات ویژه ی پنجاه درصدی را اعمال می کند در نظر دارد تا با طرح “خانواده+ تئاتر”، جهت بهره مندی خانواده های علاقمند به هنر نمایش نیز تسهیلات ویژه ای را در نظر بگیرد.
بنا بر این طرح؛ از این پس در تمامی فصول اجراییِ نمایش ها، کلیه ی خانواده های علاقمند می توانند در قالب روز “خانواده+تئاتر” که …

روز ˝خانواده+تئاتر˝ در مرکز تئاتر مولوی

مازندمجلس :به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، طرح تسهیلاتی “خانواده+تئاتر” در این مجموعه دانشگاهی اجرا می شود.
مرکز تئاتر مولوی که به عنوان پایگاه اصلی جریان تئاتر دانشگاهی، برای دانشجویان تسهیلات ویژه ی پنجاه درصدی را اعمال می کند در نظر دارد تا با طرح “خانواده+ تئاتر”، جهت بهره مندی خانواده های علاقمند به هنر نمایش نیز تسهیلات ویژه ای را در نظر بگیرد.
بنا بر این طرح؛ از این پس در تمامی فصول اجراییِ نمایش ها، کلیه ی خانواده های علاقمند می توانند در قالب روز “خانواده+تئاتر” که …
روز ˝خانواده+تئاتر˝ در مرکز تئاتر مولوی

ساخت بنر