برگزاری مسابقه ˝دفترچه خاطرات نوروز 95 ˝بین اعضای دانش آموزسلمان فارسی

برگزاری مسابقه ˝دفترچه خاطرات نوروز 95 ˝بین اعضای دانش آموزسلمان فارسی
مسئول کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور گفت: با شروع فصل شکفتن ها ، مسابقه خاطرات نوروز سال 95 بین دانش آموزان پایه ششم مدرسه ام البنین شهر ایور شهرستان گرمه برگزارشد.

برگزاری مسابقه ˝دفترچه خاطرات نوروز 95 ˝بین اعضای دانش آموزسلمان فارسی

مسئول کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور گفت: با شروع فصل شکفتن ها ، مسابقه خاطرات نوروز سال 95 بین دانش آموزان پایه ششم مدرسه ام البنین شهر ایور شهرستان گرمه برگزارشد.
برگزاری مسابقه ˝دفترچه خاطرات نوروز 95 ˝بین اعضای دانش آموزسلمان فارسی

خرید بک لینک