دومین دوره کارگاه ایده پردازی ،طراحی و تولید پوستر

دومین دوره کارگاه ایده پردازی ،طراحی و تولید پوستر
مدیر روابط عمومی ائقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از برگزاری دومین دوره کارگاه ایده پردازی خبر داد و افزود: همزمان با دهه وقف کارگاه ایده پردازی طراحی و تولید پوستر با موضوع دهه وقف در محل اتاق جلسات این اداره کل برگزار می شود.

دومین دوره کارگاه ایده پردازی ،طراحی و تولید پوستر

مدیر روابط عمومی ائقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از برگزاری دومین دوره کارگاه ایده پردازی خبر داد و افزود: همزمان با دهه وقف کارگاه ایده پردازی طراحی و تولید پوستر با موضوع دهه وقف در محل اتاق جلسات این اداره کل برگزار می شود.
دومین دوره کارگاه ایده پردازی ،طراحی و تولید پوستر