استخدام کارشناسIT ،کارشناس روابط عمومی و ارتباطات

استخدام کارشناسIT ،کارشناس روابط عمومی و ارتباطات
شرکت توسعه صنعت یاسین در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. 
عنوان شغلی شرایط احراز
کارشناس IT
مسلط به طراحی وبسایت php و html اشنا به شبکه و اپلیکیشن موبایل

کارشناس روابط عمومی و ارتباطات
داشتن روابط عمومی بالا تسلط به نرم افزار های کامپیوتر

داوطلبان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: info@yasin-group.ir
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام کارشناسIT ،کارشناس روابط عمومی و ارتباطات

شرکت توسعه صنعت یاسین در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. 
عنوان شغلی شرایط احراز
کارشناس IT
مسلط به طراحی وبسایت php و html اشنا به شبکه و اپلیکیشن موبایل

کارشناس روابط عمومی و ارتباطات
داشتن روابط عمومی بالا تسلط به نرم افزار های کامپیوتر

داوطلبان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: info@yasin-group.ir
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام کارشناسIT ،کارشناس روابط عمومی و ارتباطات