یکماه دیگر ، آغاز هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن

یکماه دیگر ، آغاز هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن
به گزارش خبرنگار گروه استان های ذاکرنیوز  از مهاباد ،مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن آذربایجانغربی گفت : این سرشماری برای اولین بار در کشور به دو روش اینترنتی و حضوری اجرا می شود که روش اینترنتی از روز سوم تا بیست و چهارم مهر خواهد بود.
ناصر حضرتی افزود : خانوارها با مراجعه به سایت اینترنتی سرشماری ، اطلاعات مورد درخواست را وارد سامانه و کد رهگیری دریافت می کنند تا هنگام مراجعه مأمور ، آن را تحویل دهند.
وی تصریح کرد : مرحله حضوری و خانه به خانه سرشماریهم از25 مهر تا 25 آبان خواهد بود که مأموران …

یکماه دیگر ، آغاز هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن

به گزارش خبرنگار گروه استان های ذاکرنیوز  از مهاباد ،مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن آذربایجانغربی گفت : این سرشماری برای اولین بار در کشور به دو روش اینترنتی و حضوری اجرا می شود که روش اینترنتی از روز سوم تا بیست و چهارم مهر خواهد بود.
ناصر حضرتی افزود : خانوارها با مراجعه به سایت اینترنتی سرشماری ، اطلاعات مورد درخواست را وارد سامانه و کد رهگیری دریافت می کنند تا هنگام مراجعه مأمور ، آن را تحویل دهند.
وی تصریح کرد : مرحله حضوری و خانه به خانه سرشماریهم از25 مهر تا 25 آبان خواهد بود که مأموران …
یکماه دیگر ، آغاز هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن

car