بنگاه داری ، کار نیروهای مسلح نیست

بنگاه داری ، کار نیروهای مسلح نیست
مرتضی گل پور
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما بنگاه داری را کار نیروهای مسلح نمی دانیم. امیرحاتمی در گفت و گو با «ایران» افزود: اصولاً وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد. کار اصلی ما تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است.
با اجرای بد اصل 44 و واگذاری های غیراصولی در دولت های نهم و دهم، بسیاری از شرکت های قابل واگذاری، به نهادهایی واگذار شد که تخصصی در اداره بنگاه های اقتصادی ندارند و وظیفه اصلی آنان، تأمین امنیت و دفاع از کشور است. هم ناظران سیاسی و هم فعالان اقتصادی، این امر را مانع توسعه و رشد اقتصادی ایران و نیز کاهش سوددهی شرکت های واگذار شده عنوان می کنند.
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری، سه شنبه گذشته در گفت و گوی تلویزیونی، یکی از اهداف دولت دوازدهم را واگذاری بنگاه های اقتصادی به مردم عنوان و اظهارکرد: «فکر می کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش های عمومی و غیر دولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید (بنگاه ها را) واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با رهبر معظم انقلاب هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. …

بنگاه داری ، کار نیروهای مسلح نیست

مرتضی گل پور
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما بنگاه داری را کار نیروهای مسلح نمی دانیم. امیرحاتمی در گفت و گو با «ایران» افزود: اصولاً وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد. کار اصلی ما تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است.
با اجرای بد اصل 44 و واگذاری های غیراصولی در دولت های نهم و دهم، بسیاری از شرکت های قابل واگذاری، به نهادهایی واگذار شد که تخصصی در اداره بنگاه های اقتصادی ندارند و وظیفه اصلی آنان، تأمین امنیت و دفاع از کشور است. هم ناظران سیاسی و هم فعالان اقتصادی، این امر را مانع توسعه و رشد اقتصادی ایران و نیز کاهش سوددهی شرکت های واگذار شده عنوان می کنند.
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری، سه شنبه گذشته در گفت و گوی تلویزیونی، یکی از اهداف دولت دوازدهم را واگذاری بنگاه های اقتصادی به مردم عنوان و اظهارکرد: «فکر می کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش های عمومی و غیر دولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید (بنگاه ها را) واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با رهبر معظم انقلاب هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. …
بنگاه داری ، کار نیروهای مسلح نیست