اطلاع رسانی ، آموزش ، مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی چهار رکن ترویج نماز در جامعه هستند.

اطلاع رسانی ، آموزش ، مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی چهار رکن ترویج نماز در جامعه هستند.
فارس آنلاین – به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار، پنج شنبه 9 آذر ماه در اجلاس استانی نماز ضمن تقدیر از همه افرادی که در این مقوله مهم و اساسی نقش فعال و موثر ایفا می کنند، نماز را اهرم استعانت در غم ها و مشکلات، عامل محبت بین عبد و معبود ، فرصتی برای طراوت بخشیدن روح و پُلی برای نیل به کمال دانست.
وی در ادامه افزود: قرآن برای رفع بلایا و مصائب به صبر و نماز توصیه می کند و نماز اهرم استعانت در غم ها و مشکلات و پلی برای نیل به کمال غایی است.
مهندس تبادار با بیان اینکه اولین فریضه ای که بعد از بعثت رسول اکرم (ص) به ایشان آموزش داده شده ، نماز بوده و به عنوان محور تمامی عبادات بر آن تاکید شده است، گفت: قرآن، هدف از خلقت انسان را عبادت می داند.
وی با تاکید بر اینکه انسان از راه عبادت به کمال می رسد و عالی ترین نوع عبادت، نماز است، به توصیف معنای حقیقی نماز پرداخت و افزود: نمازی که از سر خشوع و خشیت ، حضور قلب و خلوص نیت و صفای باطن انجام شود، عالی ترین نوع عبادت تلقی می شود و این نماز آنگاه تحصیل می شود که فرد به معرفت و عرفان حقیقی …

اطلاع رسانی ، آموزش ، مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی چهار رکن ترویج نماز در جامعه هستند.

فارس آنلاین – به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار، پنج شنبه 9 آذر ماه در اجلاس استانی نماز ضمن تقدیر از همه افرادی که در این مقوله مهم و اساسی نقش فعال و موثر ایفا می کنند، نماز را اهرم استعانت در غم ها و مشکلات، عامل محبت بین عبد و معبود ، فرصتی برای طراوت بخشیدن روح و پُلی برای نیل به کمال دانست.
وی در ادامه افزود: قرآن برای رفع بلایا و مصائب به صبر و نماز توصیه می کند و نماز اهرم استعانت در غم ها و مشکلات و پلی برای نیل به کمال غایی است.
مهندس تبادار با بیان اینکه اولین فریضه ای که بعد از بعثت رسول اکرم (ص) به ایشان آموزش داده شده ، نماز بوده و به عنوان محور تمامی عبادات بر آن تاکید شده است، گفت: قرآن، هدف از خلقت انسان را عبادت می داند.
وی با تاکید بر اینکه انسان از راه عبادت به کمال می رسد و عالی ترین نوع عبادت، نماز است، به توصیف معنای حقیقی نماز پرداخت و افزود: نمازی که از سر خشوع و خشیت ، حضور قلب و خلوص نیت و صفای باطن انجام شود، عالی ترین نوع عبادت تلقی می شود و این نماز آنگاه تحصیل می شود که فرد به معرفت و عرفان حقیقی …
اطلاع رسانی ، آموزش ، مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی چهار رکن ترویج نماز در جامعه هستند.