؛اصلاح سازمان ملل، با کدام رویکرد؟

؛اصلاح سازمان ملل، با کدام رویکرد؟
؛امیرعلی ابوالفتح
؛سرانجام پس از چند ماه بحث و رایزنی، پیش نویس سند اصلاح ساختار سازمان ملل متحد از سوی رئیس مجمع عمومی در اختیار اعضا قرار گرفت. در اجلاس سران اعضای سازمان ملل در ماه سپتامبر آینده، این سند مورد بحث قرار می گیرد و در صورت تصویب، منشور ملل متحد اصلاح خواهد شد.اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد به یکی از موضوعات حساس و چالش برانگیز میان کشورهای جهان تبدیل شده است. این اصلاحات ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد، ایجاد شورای حقوق بشر، گسترش اعضای شورای امنیت، تفسیر ماده ٥١ منشور در خصوص …

؛اصلاح سازمان ملل، با کدام رویکرد؟

؛امیرعلی ابوالفتح
؛سرانجام پس از چند ماه بحث و رایزنی، پیش نویس سند اصلاح ساختار سازمان ملل متحد از سوی رئیس مجمع عمومی در اختیار اعضا قرار گرفت. در اجلاس سران اعضای سازمان ملل در ماه سپتامبر آینده، این سند مورد بحث قرار می گیرد و در صورت تصویب، منشور ملل متحد اصلاح خواهد شد.اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد به یکی از موضوعات حساس و چالش برانگیز میان کشورهای جهان تبدیل شده است. این اصلاحات ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد، ایجاد شورای حقوق بشر، گسترش اعضای شورای امنیت، تفسیر ماده ٥١ منشور در خصوص …
؛اصلاح سازمان ملل، با کدام رویکرد؟

فروش بک لینک