نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود

نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نبود تقاضا و بازار سودآور؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود، گفت: در کشورهای مقصد برنامه کاهش تقاضا باید به شکلی تدوین و اجرا شود که انگیزه ای برای سوداگران مرگ باقی نگذارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی مویدی در افتتاحیه نشست گروه کارشناسی همکاری های مرزی در چارچوب ابتکار میثاق پاریس که با حضور هیات های نمایندگی بیش از 30 کشور و سازمان های منطقه ای و بین المللی امروز در هتل هما تهران برگزار شد، گفت: این جلسه به لحاظ و مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که امیدوارم نشست تهران با درک شرایط حاضر بتواند روند بحث ها و تکامل بروندادها را در جهت مهار مسئله مواد مخدر هدایت کند.
وی افزود: آنچه که راجع به گسترش سطح و منطقه کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر افغانستان در گزارش UNODC آمده است، تصویری بسیار نگران کننده از موج مخرب ناشی از افزایش کشت و تولید است که به زودی منطقه را در نوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.
قائم مقام دبیرکل ستاد بیان کرد: این نشست اولین …

نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نبود تقاضا و بازار سودآور؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود، گفت: در کشورهای مقصد برنامه کاهش تقاضا باید به شکلی تدوین و اجرا شود که انگیزه ای برای سوداگران مرگ باقی نگذارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی مویدی در افتتاحیه نشست گروه کارشناسی همکاری های مرزی در چارچوب ابتکار میثاق پاریس که با حضور هیات های نمایندگی بیش از 30 کشور و سازمان های منطقه ای و بین المللی امروز در هتل هما تهران برگزار شد، گفت: این جلسه به لحاظ و مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که امیدوارم نشست تهران با درک شرایط حاضر بتواند روند بحث ها و تکامل بروندادها را در جهت مهار مسئله مواد مخدر هدایت کند.
وی افزود: آنچه که راجع به گسترش سطح و منطقه کشت خشخاش و افزایش تولید مواد مخدر افغانستان در گزارش UNODC آمده است، تصویری بسیار نگران کننده از موج مخرب ناشی از افزایش کشت و تولید است که به زودی منطقه را در نوردیده و به اروپا و ماورای آن خواهد رسید.
قائم مقام دبیرکل ستاد بیان کرد: این نشست اولین …
نبود تقاضا ؛ باعث کاهش کشت و تولید انواع مواد مخدر می شود