گلالگ شهردار می شود یا خیر ؟

گلالگ شهردار می شود یا خیر ؟
اولکامیز- لطیف ایزدی : خبرهای ضد و نقیض در مورد موافقت یا عدم موافقت گلالگ بیگی زاده در کرسی شهرداری شهر مرزی مراوه تپه در محافل عمومی مراوه تپه زیاد است.
رئیس شورای شهر مراوه تپه در حاشیه نماز جمعه امروز ( سوم آذرماه ) در گفتگویی صریح و شفاف در پاسخ به سئوال اولکامیز در مورد اینکه آینده شهردار منتخب شورای شهر مرواه تپه به کجا انجامید گفت : استانداری گلستان هنوز در رد یا تایید خانم بیگی زاده نظر خود را اعلام نکرده است ولی انتظار داریم که بزودی در هفته آتی نظر قطعی خود مبنی بر موافقت بیگی زاده بعنوان شهردار مرواه تپه را اعلام نماید. @ulkamizcom حاج ناصر حاجیلی زمزمه احتمال چرخش و تغییر نظر اعضای شورای شهر در خصوص گزینه شهرداری مراوه تپه را منتفی دانست و تاکید کرد : تصمیم شورای شهر مراوه تپه در باره انتخاب خانم بیگی زاده قطعی است .
رئیس شورای شهر مراوه تپه در باره دلایل انتخاب بیگی زاده به کرسی خطیر و سنگین شهرداری اظهار داشت : اکثریت اعضای شورای شهر بر اساس سابقه مدیریتی خانم بیگی زاده و با اذعان به اینکه سیاست دولت تدبیر و امید نیز در راستای مشارکت بیشتر و ارتقای جایگاه زنان در …

گلالگ شهردار می شود یا خیر ؟

اولکامیز- لطیف ایزدی : خبرهای ضد و نقیض در مورد موافقت یا عدم موافقت گلالگ بیگی زاده در کرسی شهرداری شهر مرزی مراوه تپه در محافل عمومی مراوه تپه زیاد است.
رئیس شورای شهر مراوه تپه در حاشیه نماز جمعه امروز ( سوم آذرماه ) در گفتگویی صریح و شفاف در پاسخ به سئوال اولکامیز در مورد اینکه آینده شهردار منتخب شورای شهر مرواه تپه به کجا انجامید گفت : استانداری گلستان هنوز در رد یا تایید خانم بیگی زاده نظر خود را اعلام نکرده است ولی انتظار داریم که بزودی در هفته آتی نظر قطعی خود مبنی بر موافقت بیگی زاده بعنوان شهردار مرواه تپه را اعلام نماید. @ulkamizcom حاج ناصر حاجیلی زمزمه احتمال چرخش و تغییر نظر اعضای شورای شهر در خصوص گزینه شهرداری مراوه تپه را منتفی دانست و تاکید کرد : تصمیم شورای شهر مراوه تپه در باره انتخاب خانم بیگی زاده قطعی است .
رئیس شورای شهر مراوه تپه در باره دلایل انتخاب بیگی زاده به کرسی خطیر و سنگین شهرداری اظهار داشت : اکثریت اعضای شورای شهر بر اساس سابقه مدیریتی خانم بیگی زاده و با اذعان به اینکه سیاست دولت تدبیر و امید نیز در راستای مشارکت بیشتر و ارتقای جایگاه زنان در …
گلالگ شهردار می شود یا خیر ؟