دادگاه قاتل «آتنا» شروع نشده است

دادگاه قاتل «آتنا» شروع نشده است
گروه حوادث/ بررسی پرونده قتل آتنا، کودک 7 ساله پارس آبادی در دادگاه اردبیل آغاز شده اما هنوز جلسه ای برگزار نشده است. حجت الاسلام محمد علی قاصدی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده ولی فعلاً جلسه ای برگزار نشده است. اگر در حکم دادگاه اجرای علنی حکم لحاظ شود و اگر صلاح عمومی در اجرای علنی باشد، حکم به صورت علنی اجرا خواهد شد. متهم این پرونده به زندان اردبیل منتقل شده است و ان شاءالله در نخستین فرصت، دادگاه برگزار می شود.رئیس کل دادگستری اردبیل افزود: در حال حاضر به پرونده جرایم دیگر رسیدگی نمی شود و اولویت با پرونده قتل آتنا است.
محاکمه دزدان حرفه ای خانه های اعیانی
گروه حوادث / چهار سارق جوان که 32 بار از خانه های غرب تهران سرقت کرده بودند صبح دیروز در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، پس از انجام سرقت های سریالی که از دو سال پیش در شمال و شمال غرب تهران شروع شده بود تیم ویژه ای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت برای شناسایی این دزدان تشکیل شد و پس از چهره نگاری هایی از طریق دوربین های مداربست …

دادگاه قاتل «آتنا» شروع نشده است

گروه حوادث/ بررسی پرونده قتل آتنا، کودک 7 ساله پارس آبادی در دادگاه اردبیل آغاز شده اما هنوز جلسه ای برگزار نشده است. حجت الاسلام محمد علی قاصدی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده ولی فعلاً جلسه ای برگزار نشده است. اگر در حکم دادگاه اجرای علنی حکم لحاظ شود و اگر صلاح عمومی در اجرای علنی باشد، حکم به صورت علنی اجرا خواهد شد. متهم این پرونده به زندان اردبیل منتقل شده است و ان شاءالله در نخستین فرصت، دادگاه برگزار می شود.رئیس کل دادگستری اردبیل افزود: در حال حاضر به پرونده جرایم دیگر رسیدگی نمی شود و اولویت با پرونده قتل آتنا است.
محاکمه دزدان حرفه ای خانه های اعیانی
گروه حوادث / چهار سارق جوان که 32 بار از خانه های غرب تهران سرقت کرده بودند صبح دیروز در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، پس از انجام سرقت های سریالی که از دو سال پیش در شمال و شمال غرب تهران شروع شده بود تیم ویژه ای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت برای شناسایی این دزدان تشکیل شد و پس از چهره نگاری هایی از طریق دوربین های مداربست …
دادگاه قاتل «آتنا» شروع نشده است