همایش «ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز» در قم برگزار می شود

همایش «ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز» در قم برگزار می شود
قم – همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز ۱۹ آذرماه سال جاری در دانشگاه مفید برگزار می شود.

به گزارش امتداد نیوز ، مدیر روابط عمومی دانشگاه مفید از برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز در قم خبر داد.

همایش «ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز» در قم برگزار می شود

قم – همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز ۱۹ آذرماه سال جاری در دانشگاه مفید برگزار می شود.

به گزارش امتداد نیوز ، مدیر روابط عمومی دانشگاه مفید از برگزاری همایش بین المللی ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز در قم خبر داد.
همایش «ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز» در قم برگزار می شود