طرح LEZ باعث کاهش آلودگی هوا شده است

طرح LEZ باعث کاهش آلودگی هوا شده است
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص طرح LEZ تصریح کرد: طرح LEZ باعث کاهش آلودگی هوا شده است، همچنین به مردم استان توصیه می گردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.
به گزارش تین نیوز، ششمین جلسه ترافیک استان آذربایجان شرقی همزمان با مشکل آلودگی هوا در محل جلسات معاونت استانداری تشکیل شد، الودگی هوای کلانشهر تبریز به عنوان دستور اول این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص طرحLEZ، گفت: LEZ ، طرحی است که اگر مردم در این زمینه همکاری های لازم را با سازمان ها انجام دهند مطمئنا در بحث کاهش آلودگی هوا، به توفیقاتی دست خواهیم یافت.
محمدصادق پورمهدی در خصوص طرح زوج و فرد خودروهای شخصی یادآور شد: اگر طرح زوج و فرد و LEZ در این شرایط جوی صورت نمی گرفت الودگی هوا بیش از ۲۰۰PSI می شود که باید در آن هنگام مردم شهر را ترک می کردند.
وی افزود: از همکاران و مسئولان، همچنین مردم شهر تبریز قدردانی می کنیم، چراکه در این روزهای بسیار سختی شهر با آلودگی هوا درگیر بود، با همکاری هم توانستنیم ازمیزان آلودگی بکاهیم.
وی با بیان اینکه ما دوست نداریم همشهریا …

طرح LEZ باعث کاهش آلودگی هوا شده است

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص طرح LEZ تصریح کرد: طرح LEZ باعث کاهش آلودگی هوا شده است، همچنین به مردم استان توصیه می گردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.
به گزارش تین نیوز، ششمین جلسه ترافیک استان آذربایجان شرقی همزمان با مشکل آلودگی هوا در محل جلسات معاونت استانداری تشکیل شد، الودگی هوای کلانشهر تبریز به عنوان دستور اول این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص طرحLEZ، گفت: LEZ ، طرحی است که اگر مردم در این زمینه همکاری های لازم را با سازمان ها انجام دهند مطمئنا در بحث کاهش آلودگی هوا، به توفیقاتی دست خواهیم یافت.
محمدصادق پورمهدی در خصوص طرح زوج و فرد خودروهای شخصی یادآور شد: اگر طرح زوج و فرد و LEZ در این شرایط جوی صورت نمی گرفت الودگی هوا بیش از ۲۰۰PSI می شود که باید در آن هنگام مردم شهر را ترک می کردند.
وی افزود: از همکاران و مسئولان، همچنین مردم شهر تبریز قدردانی می کنیم، چراکه در این روزهای بسیار سختی شهر با آلودگی هوا درگیر بود، با همکاری هم توانستنیم ازمیزان آلودگی بکاهیم.
وی با بیان اینکه ما دوست نداریم همشهریا …
طرح LEZ باعث کاهش آلودگی هوا شده است

رفاه عمومی کاهش یافته است

معاون اول رییس جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید.

world press news

مرجع سلامتی