حضور «اشرف غنی» در مراسم تحلیف روحانی/ برنامه های رئیس جمهور افغانستان در سفر به تهران

حضور «اشرف غنی» در مراسم تحلیف روحانی/ برنامه های رئیس جمهور افغانستان در سفر به تهران
دبیر دوم سفارت افغانستان در تهران از حضور «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف حسن روحانی و انجام دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

 «نادر پژوهش» دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران در گفت وگو با خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم از حضور «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف «حجت الاسلام حسن روحانی» رئیس جمهور ایران خبر داد.
وی همچنین افزود: صبح امروز تیم تشریفات رئیس جمهور افغانستان وارد تهران شده اند و تا این لحظه حضور غنی در مراسم تحلیف قطعی است.
 دبیر دوم سفارت افغانستان در تهران گفت: رئیس جمهور افغانستان در این سفر خود علاوه بر شرکت در مراسم تحلیف روحانی، دیدارهایی با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزیر خارجه خواهد داشت، همچنین قرار است پس از مراسم تحلیف میهمانان داخلی و خارجی در ضیافت شام ریاست جمهوری ایران شرکت کنند.
 این خبر از سوی منابعی در ارگ ریاست جمهوری و هم چنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تائید شد.
یکی از مسئولان برگزاری مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی امروز به تسنیم گفت: در جلسه امروز ظهر مسئولان وزارت …

حضور «اشرف غنی» در مراسم تحلیف روحانی/ برنامه های رئیس جمهور افغانستان در سفر به تهران

دبیر دوم سفارت افغانستان در تهران از حضور «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف حسن روحانی و انجام دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

 «نادر پژوهش» دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران در گفت وگو با خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم از حضور «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف «حجت الاسلام حسن روحانی» رئیس جمهور ایران خبر داد.
وی همچنین افزود: صبح امروز تیم تشریفات رئیس جمهور افغانستان وارد تهران شده اند و تا این لحظه حضور غنی در مراسم تحلیف قطعی است.
 دبیر دوم سفارت افغانستان در تهران گفت: رئیس جمهور افغانستان در این سفر خود علاوه بر شرکت در مراسم تحلیف روحانی، دیدارهایی با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزیر خارجه خواهد داشت، همچنین قرار است پس از مراسم تحلیف میهمانان داخلی و خارجی در ضیافت شام ریاست جمهوری ایران شرکت کنند.
 این خبر از سوی منابعی در ارگ ریاست جمهوری و هم چنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تائید شد.
یکی از مسئولان برگزاری مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی امروز به تسنیم گفت: در جلسه امروز ظهر مسئولان وزارت …
حضور «اشرف غنی» در مراسم تحلیف روحانی/ برنامه های رئیس جمهور افغانستان در سفر به تهران