پیش بینی IMF از افزایش رشد اقتصاد ایران

پیش بینی IMF از افزایش رشد اقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده اند وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر از امسال باشد و رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۳.۸ تا ۴ درصد برسد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵ درصد برآورد شده است.

پیش بینی IMF از افزایش رشد اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده اند وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر از امسال باشد و رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۳.۸ تا ۴ درصد برسد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵ درصد برآورد شده است.
پیش بینی IMF از افزایش رشد اقتصاد ایران

توضیح محسن هاشمی در مورد افزایش قیمت بلیت مترو

توضیح محسن هاشمی در مورد افزایش قیمت بلیت مترو
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره متروی تهران، گفت: اگر ظرفیت مترو تکمیل شود قطعاً هزینه های مردم نیز کاهش می یابد.
به گزارش جماران؛ رئیس شورای شهر تهران درباره شائبه افزایش قیمت بلیت متروی تهران، گفت: این امر طبق قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مجاز است.
 محسن هاشمی ظهر پنج شنبه در شصتمین نشست ادواری شوراهای اسلامی مراکز استان ها به میزبانی سمنان، ضمن اشاره به شائبه افزایش بهای قیمت متروی تهران، تأکید کرد: این امر را همان قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مجاز دانسته و دراین باره اگر دولت مخالف پرداخت سهم خود نباشد، مابه التفاوت آن را باید بپردازد.
وی افزود: گروه حمل ونقل عمران شورای شهر تهران بزرگ به پیشنهاد شهرداری برای گران شدن قیمت بلیت مترو را تصویب کرد که در شورای شهر نیز مصوب شد اما این امر منوط به رعایت قانون و سازوکار مخصوص مترو به این شکل است که ۳۳درصد هزینه کل مترو باید از سوی مردم، ۳۳درصد شهرداری و ۳۳ درصد دولت تأمین شود که این امر در دست بررسی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره متروی تهران، …

توضیح محسن هاشمی در مورد افزایش قیمت بلیت مترو

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره متروی تهران، گفت: اگر ظرفیت مترو تکمیل شود قطعاً هزینه های مردم نیز کاهش می یابد.
به گزارش جماران؛ رئیس شورای شهر تهران درباره شائبه افزایش قیمت بلیت متروی تهران، گفت: این امر طبق قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مجاز است.
 محسن هاشمی ظهر پنج شنبه در شصتمین نشست ادواری شوراهای اسلامی مراکز استان ها به میزبانی سمنان، ضمن اشاره به شائبه افزایش بهای قیمت متروی تهران، تأکید کرد: این امر را همان قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مجاز دانسته و دراین باره اگر دولت مخالف پرداخت سهم خود نباشد، مابه التفاوت آن را باید بپردازد.
وی افزود: گروه حمل ونقل عمران شورای شهر تهران بزرگ به پیشنهاد شهرداری برای گران شدن قیمت بلیت مترو را تصویب کرد که در شورای شهر نیز مصوب شد اما این امر منوط به رعایت قانون و سازوکار مخصوص مترو به این شکل است که ۳۳درصد هزینه کل مترو باید از سوی مردم، ۳۳درصد شهرداری و ۳۳ درصد دولت تأمین شود که این امر در دست بررسی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره متروی تهران، …
توضیح محسن هاشمی در مورد افزایش قیمت بلیت مترو

راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران

راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران
سلامت نیوز : یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
به گزارش سلامت نیوز، علی اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در حقوق و دستمزد کارگران، به ایسنا گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه های پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوقشان بالا است نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است، چون معیار بیمه پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم …

راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران

سلامت نیوز : یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیفهای بیمه ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
به گزارش سلامت نیوز، علی اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در حقوق و دستمزد کارگران، به ایسنا گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه های پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوقشان بالا است نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است، چون معیار بیمه پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم …
راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران

فراهانی: بودجه توانمندسازی بانوان تهران به 9 میلیاردتومان افزایش یابد/صدراعظم نوری: هزینه سرای محلات را شهرداری پرداخت می کند

فراهانی: بودجه توانمندسازی بانوان تهران به 9 میلیاردتومان افزایش یابد/صدراعظم نوری: هزینه سرای محلات را شهرداری پرداخت می کند
گروه مجلس و شورا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه  شورای اسلامی شهر تهران گفت: بودجه توانمندسازی بانوان شهر تهران به 9 میلیاردتومان افزایش یابد.

فراهانی: بودجه توانمندسازی بانوان تهران به 9 میلیاردتومان افزایش یابد/صدراعظم نوری: هزینه سرای محلات را شهرداری پرداخت می کند

گروه مجلس و شورا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه  شورای اسلامی شهر تهران گفت: بودجه توانمندسازی بانوان شهر تهران به 9 میلیاردتومان افزایش یابد.
فراهانی: بودجه توانمندسازی بانوان تهران به 9 میلیاردتومان افزایش یابد/صدراعظم نوری: هزینه سرای محلات را شهرداری پرداخت می کند

دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست

دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست
معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. وی با تاکید بر این که اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.

دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست

معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دلایل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. وی با تاکید بر این که اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در بازار است گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.
دلایل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست

تنها شنیدن صدای مردم کافی نیست / افزایش قیمت دلار دلایل اقتصادی ندارد

تنها شنیدن صدای مردم کافی نیست / افزایش قیمت دلار دلایل اقتصادی ندارد
نشست خبری رییس جمهور حسن روحانی با حضور رسانه های داخلی و خارجی آغاز شد.

تنها شنیدن صدای مردم کافی نیست / افزایش قیمت دلار دلایل اقتصادی ندارد

نشست خبری رییس جمهور حسن روحانی با حضور رسانه های داخلی و خارجی آغاز شد.
تنها شنیدن صدای مردم کافی نیست / افزایش قیمت دلار دلایل اقتصادی ندارد

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در سال 97

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در سال 97
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان درنظر گرفتیم گفت: برای سال آینده نیز ۳۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ولی این افزایش با شیبی در حال وقوع است تا به مرور آن را رفع کنیم.

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در سال 97

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان درنظر گرفتیم گفت: برای سال آینده نیز ۳۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ولی این افزایش با شیبی در حال وقوع است تا به مرور آن را رفع کنیم.
افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان در سال 97

احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی

احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی
در پی برودت هوا و بارش برف، سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص احتمال افزایش مرگ های ناشی از سرمازدگی و مسمومیت با گاز منوکسید کربن هشدار داد.
به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهرداد علی بخشی، مدیرکل بحران این سازمان با تداوم بارش برف و پیش بینی برودت هوا، نسبت به احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی به ویژه در مورد افرادی که بی سرپناه بوده و یا در راه مانده اند هشدار می دهد.
وی تصریح کرد: همچنین در این ایام استفاده از سیستم های گرمایشی افزایش پیدا می کند ضمن آنکه در مواردی مردم نسبت به بستن تمامی منافذ در منازل خود اقدام می کنند یا از وسایلی مانند اجاق استفاده می کنند به همین دلیل به هم میهنان هشدار می دهیم در استفاده از دستگاه های گرمایشی نکات ایمنی و استاندارهای لازم را جهت پیگشیری از هر گونه حادثه از جمله مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مورد توجه قرار دهند.
گفتنی است در ۹ ماهه سال جاری ۴۱۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۹۴ نفر در فصل پاییز جان باخته اند.
همچنی …

احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی

در پی برودت هوا و بارش برف، سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص احتمال افزایش مرگ های ناشی از سرمازدگی و مسمومیت با گاز منوکسید کربن هشدار داد.
به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهرداد علی بخشی، مدیرکل بحران این سازمان با تداوم بارش برف و پیش بینی برودت هوا، نسبت به احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی به ویژه در مورد افرادی که بی سرپناه بوده و یا در راه مانده اند هشدار می دهد.
وی تصریح کرد: همچنین در این ایام استفاده از سیستم های گرمایشی افزایش پیدا می کند ضمن آنکه در مواردی مردم نسبت به بستن تمامی منافذ در منازل خود اقدام می کنند یا از وسایلی مانند اجاق استفاده می کنند به همین دلیل به هم میهنان هشدار می دهیم در استفاده از دستگاه های گرمایشی نکات ایمنی و استاندارهای لازم را جهت پیگشیری از هر گونه حادثه از جمله مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مورد توجه قرار دهند.
گفتنی است در ۹ ماهه سال جاری ۴۱۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۹۴ نفر در فصل پاییز جان باخته اند.
همچنی …
احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی

یکه تازی دلار در بازار ارز/ تبعات مخرب افزایش قیمت دلار بر پیکره اقتصاد چیست؟

یکه تازی دلار در بازار ارز/ تبعات مخرب افزایش قیمت دلار بر پیکره اقتصاد چیست؟
این روزها گرانی دلار سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است، بطوریکه همه به دنبال فرا رسیدن زمان مهار رشد افسارگسیخته آن هستند.

یکه تازی دلار در بازار ارز/ تبعات مخرب افزایش قیمت دلار بر پیکره اقتصاد چیست؟

این روزها گرانی دلار سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است، بطوریکه همه به دنبال فرا رسیدن زمان مهار رشد افسارگسیخته آن هستند.
یکه تازی دلار در بازار ارز/ تبعات مخرب افزایش قیمت دلار بر پیکره اقتصاد چیست؟

موافقت با پرداخت افزایش مستمری به حساب کمیته امداد

موافقت با پرداخت افزایش مستمری به حساب کمیته امداد
آریا بازار – رئیس کمیته امداد گفت: دولت افزایش مستمری 9 ماه گذشته را که به ما قول داده بود در قالب یک فقره چک 247 میلیارد تومانی پرداخت کرد که به حساب صندوق ولایت امداد واریز شد.
به گزارش آریا بازار به نقل از فارس، سید پرویز فتاح در مراسم رونمایی از برنامه های جدید حوزه اشتغال و خودکفایی گفت: یکی از آمال ما بود که یارانه مددجویان خود را پرداخت کنیم زیرا در برخی از خانوارها سرپرست خانوار زندانی بود و دسترسی خانوار به حساب وجود نداشت.
وی افزود: با تعامل دولت و کمیته امداد این موضوع حل شد و دولت به ما اعتماد کرد به طوری که 157 میلیارد تومان یارانه عمومی مردم از سوی سازمان هدفمندی به ما منتقل شد.
فتاح افزود: یک و نیم میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد از دولت یارانه دریافت می کردند که هم اکنون این کار به ما واگذار شد و ما می توانیم یارانه حدود 3 میلیون نفر از مددجویان را پراخت کنیم.
فتاح همچنین گفت: شب گذشته دولت افزایش مستمری 9 ماه گذشته را که به ما قول داده بود پرداخت کرد. این مستمری از سوی دولت و مجلس تصویب شده بود، در کمیسیون اقتصادی نیز به تصویب رسید و از سوی معاون اول …

موافقت با پرداخت افزایش مستمری به حساب کمیته امداد

آریا بازار – رئیس کمیته امداد گفت: دولت افزایش مستمری 9 ماه گذشته را که به ما قول داده بود در قالب یک فقره چک 247 میلیارد تومانی پرداخت کرد که به حساب صندوق ولایت امداد واریز شد.
به گزارش آریا بازار به نقل از فارس، سید پرویز فتاح در مراسم رونمایی از برنامه های جدید حوزه اشتغال و خودکفایی گفت: یکی از آمال ما بود که یارانه مددجویان خود را پرداخت کنیم زیرا در برخی از خانوارها سرپرست خانوار زندانی بود و دسترسی خانوار به حساب وجود نداشت.
وی افزود: با تعامل دولت و کمیته امداد این موضوع حل شد و دولت به ما اعتماد کرد به طوری که 157 میلیارد تومان یارانه عمومی مردم از سوی سازمان هدفمندی به ما منتقل شد.
فتاح افزود: یک و نیم میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد از دولت یارانه دریافت می کردند که هم اکنون این کار به ما واگذار شد و ما می توانیم یارانه حدود 3 میلیون نفر از مددجویان را پراخت کنیم.
فتاح همچنین گفت: شب گذشته دولت افزایش مستمری 9 ماه گذشته را که به ما قول داده بود پرداخت کرد. این مستمری از سوی دولت و مجلس تصویب شده بود، در کمیسیون اقتصادی نیز به تصویب رسید و از سوی معاون اول …
موافقت با پرداخت افزایش مستمری به حساب کمیته امداد