«الیت» عدالت را در شهر ایجاد کرد

«الیت» عدالت را در شهر ایجاد کرد
اقتصادی

■ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک: با اجرای طرح “الیت” تعداد پارک در خیابان های اصلی تا 4 برابر افزایش یافته است
■ رئیس پلیس راهور: روزانه 44 خودروی نوشماره به چرخه ترافیک همدان اضافه می شود
 پارکینگ های هوشمند حاشیه های شهر در راستای مدیریت فضا و تقسیم آن بین همه مردم، در همدان ایجاد شد.
پارکینگ های هوشمند (الیت) متعلق به شهرداری مشهد است که با سرمایه گذاری های 895 میلیون تومان در 17 معبر اصلی شهر همدان در حال اجراست وقرار است اجرای این طرح تا 23 معبر افزایش یابد. احتمالاً شهرستان بعدی که این طرح در آن اجرا شود، ملایر خواهد بود.
طبق اعلام، اجرای طرح الیت در شهر همدان موجب شده تا دست کم پارک خودرو در برخی معابر مانند خیابان بوعلی از پارک 500 خودرو به 2 هزار مورد برسد و پارک های دوبله به حداقل برسند؛ زیرا پس از اجرای طرح هزینه های تعیین شده تا حدودی مردم را از پارک های خودرو به مدت طولانی در معابر اصلی باز داشته است.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت که در نشست خبری در همدان درباره تراکنش های توقف خودروها بر اساس اپلیکیشن موجودگفت: در سال 89، توقف های زیر …

«الیت» عدالت را در شهر ایجاد کرد

اقتصادی

■ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک: با اجرای طرح “الیت” تعداد پارک در خیابان های اصلی تا 4 برابر افزایش یافته است
■ رئیس پلیس راهور: روزانه 44 خودروی نوشماره به چرخه ترافیک همدان اضافه می شود
 پارکینگ های هوشمند حاشیه های شهر در راستای مدیریت فضا و تقسیم آن بین همه مردم، در همدان ایجاد شد.
پارکینگ های هوشمند (الیت) متعلق به شهرداری مشهد است که با سرمایه گذاری های 895 میلیون تومان در 17 معبر اصلی شهر همدان در حال اجراست وقرار است اجرای این طرح تا 23 معبر افزایش یابد. احتمالاً شهرستان بعدی که این طرح در آن اجرا شود، ملایر خواهد بود.
طبق اعلام، اجرای طرح الیت در شهر همدان موجب شده تا دست کم پارک خودرو در برخی معابر مانند خیابان بوعلی از پارک 500 خودرو به 2 هزار مورد برسد و پارک های دوبله به حداقل برسند؛ زیرا پس از اجرای طرح هزینه های تعیین شده تا حدودی مردم را از پارک های خودرو به مدت طولانی در معابر اصلی باز داشته است.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت که در نشست خبری در همدان درباره تراکنش های توقف خودروها بر اساس اپلیکیشن موجودگفت: در سال 89، توقف های زیر …
«الیت» عدالت را در شهر ایجاد کرد