روایت رهبر انقلاب از کتاب «سرباز کوچک امام»

روایت رهبر انقلاب از کتاب «سرباز کوچک امام»
پایگاه انقلاب نیوز: رهبر معظم انقلاب صبح روز گذشته(شنبه) در دیدار نوجوانان و جوانان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور، به کمک ها و حمایت های گسترده مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی امریکا و اروپا بویژه انگلیس، فرانسه و آلمان از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس اشاره کردند.

روایت رهبر انقلاب از کتاب «سرباز کوچک امام»

پایگاه انقلاب نیوز: رهبر معظم انقلاب صبح روز گذشته(شنبه) در دیدار نوجوانان و جوانان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور، به کمک ها و حمایت های گسترده مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی امریکا و اروپا بویژه انگلیس، فرانسه و آلمان از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس اشاره کردند.
روایت رهبر انقلاب از کتاب «سرباز کوچک امام»

هراس ها از حضور یادگار امام

حجت الاسلام هادی قبادی: از دوسه ماه قبل که گمانه زنی ها در مورد ثبت نام شخصیت های برجسته برای مجلس خبرگان آغاز شد همه نگاه ها متوجه یک اسم شد و آن هم کسی نبود جز آیت ا… سیدحسن خمینی. شخصیتی که در سال های اخیر و به مناسبت های مختلف در کانون توجه افکار عمومی به ویژه نخبگان جامعه قرار داشته است.
موافقان و مخالفان؛ هریک از زاویه ای به دو موضوع ثبت نام و شرایط احراز ورود به انتخابات خبرگان پرداخته و زوایای گوناگونی از آن را به بحث گذاشتند. صاحب این قلم برآن است که در این مجال از زاویه ای دیگر به این …

دانلود آهنگ جدید

فستیوال فیلم