تأکید شورای جدید شهرستان بر پیگیری جدی مطالبات «قانونی» مردم/ مقیمی: شوراها مستقل هستند و پشتوانه آنها فقط «مردم »اند

تأکید شورای جدید شهرستان بر پیگیری جدی مطالبات «قانونی» مردم/ مقیمی: شوراها مستقل هستند و پشتوانه آنها فقط «مردم »اند
روابط عمومی شورای شهرستان : دومین جلسه شورای اسلامی شهرستان لارستان که نخستین نشست علنی آن به حساب می آمد، صبح پنج شنبه با حضور ۱۱ عضو از ۱۴ عضو آن برگزار شد. البته جلسه به دلیل تقارن با آغاز برنامه های هفته وحدت، کمی زودتر آغاز شد.
در ابتدای نشست عبدالرحیم مقیمی رییس شورای شهرستان ضمن تبریک این ایام خجسته، ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت و انسجام، شاهد پیروزی های بیشتر مسلمانان در عرصه های مختلف باشیم. وی با تشکر از حضور و فعالیت منظم اعضا، سختی های کار در شوراهای اسلامی شهر و روستا را کمتر از مسئولان رده بالا و حتی فرماندار ندانست و تصریح کرد: همه ما خانواده شوراها باید جایگاه واقعی خودمان را که نشأت گرفته از قانون اساسی است، به مردم و مسئولان بفهمانیم.

مقیمی ضمن انتقاد از رفتار بعضی مدیران دولتی با شوراها، لزوم تعامل، همکاری و مودت را میان اعضای شورا و مسئولان را یادآور شد و در عین حال خاطرنشان کرد: در صورت برخورد نامناسب با شوراها که نماینده مردم هستند، باید آن را به اطلاع مردم و مسئولان بالاتر رساند تا در نهایت آن مدیران رفتار خود را اصلاح کنند.
رییس دوره پنجم شورای …

تأکید شورای جدید شهرستان بر پیگیری جدی مطالبات «قانونی» مردم/ مقیمی: شوراها مستقل هستند و پشتوانه آنها فقط «مردم »اند

روابط عمومی شورای شهرستان : دومین جلسه شورای اسلامی شهرستان لارستان که نخستین نشست علنی آن به حساب می آمد، صبح پنج شنبه با حضور ۱۱ عضو از ۱۴ عضو آن برگزار شد. البته جلسه به دلیل تقارن با آغاز برنامه های هفته وحدت، کمی زودتر آغاز شد.
در ابتدای نشست عبدالرحیم مقیمی رییس شورای شهرستان ضمن تبریک این ایام خجسته، ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت و انسجام، شاهد پیروزی های بیشتر مسلمانان در عرصه های مختلف باشیم. وی با تشکر از حضور و فعالیت منظم اعضا، سختی های کار در شوراهای اسلامی شهر و روستا را کمتر از مسئولان رده بالا و حتی فرماندار ندانست و تصریح کرد: همه ما خانواده شوراها باید جایگاه واقعی خودمان را که نشأت گرفته از قانون اساسی است، به مردم و مسئولان بفهمانیم.

مقیمی ضمن انتقاد از رفتار بعضی مدیران دولتی با شوراها، لزوم تعامل، همکاری و مودت را میان اعضای شورا و مسئولان را یادآور شد و در عین حال خاطرنشان کرد: در صورت برخورد نامناسب با شوراها که نماینده مردم هستند، باید آن را به اطلاع مردم و مسئولان بالاتر رساند تا در نهایت آن مدیران رفتار خود را اصلاح کنند.
رییس دوره پنجم شورای …
تأکید شورای جدید شهرستان بر پیگیری جدی مطالبات «قانونی» مردم/ مقیمی: شوراها مستقل هستند و پشتوانه آنها فقط «مردم »اند