انتقاد تهیه کننده «انزوا» از شیوه اعلام فروش فیلم ها

انتقاد تهیه کننده «انزوا» از شیوه اعلام فروش فیلم ها
فیلم «انزوا» از ۱۹ آبان و پیش از تعطیلات اربعین و ماه صفر به اکران عمومی رسید و به دلایل مختلف از جمله تعطیلی شدن مکرر سینماها، نتوانست به فروش قابل قبولی دست یابد. پیمان جعفری تهیه کننده این فیلم سینمایی با انتقاد از شیوه اعلام فروش فیلم های سینمایی، می گوید برخی برای قرار گرفتن فیلم های خودشان در رتبه های بالاتر آمار فروش، حاضر هستند سایر فیلم ها را له کنند. او همچنین اعلام می کند که پس از پایان اکران «انزوا» مماشات را کنار می گذارد و حرف های بسیاری را مطرح خواهد کرد.
پیمان جعفری در گفت وگو با فارس از پشت پرده ای در سینمای ایران خبر می دهد که باعث می شود برخی فیلم ها له شوند: «فکر می کنم یک چیز عجیب و غریبی پشت پرده است تا برخی فیلم ها را به راحتی له کند که بعضی از دوستان آثارشان در رتبه های بالاتری قرار بگیرد. البته با یک مطالعه به طور دقیق می توان فهمید که این آثار متعلق به چه افرادی است.»
این تهیه کننده همچنین از اعلام آمار فروش فیلم های سینمایی انتقاد می کند و خواهان حذف روزهای تعطیل از آمار فروش فیلم های سینمایی می شود: «چطور می شود که فیلم من در زمان اربعین اکران می شو …

انتقاد تهیه کننده «انزوا» از شیوه اعلام فروش فیلم ها

فیلم «انزوا» از ۱۹ آبان و پیش از تعطیلات اربعین و ماه صفر به اکران عمومی رسید و به دلایل مختلف از جمله تعطیلی شدن مکرر سینماها، نتوانست به فروش قابل قبولی دست یابد. پیمان جعفری تهیه کننده این فیلم سینمایی با انتقاد از شیوه اعلام فروش فیلم های سینمایی، می گوید برخی برای قرار گرفتن فیلم های خودشان در رتبه های بالاتر آمار فروش، حاضر هستند سایر فیلم ها را له کنند. او همچنین اعلام می کند که پس از پایان اکران «انزوا» مماشات را کنار می گذارد و حرف های بسیاری را مطرح خواهد کرد.
پیمان جعفری در گفت وگو با فارس از پشت پرده ای در سینمای ایران خبر می دهد که باعث می شود برخی فیلم ها له شوند: «فکر می کنم یک چیز عجیب و غریبی پشت پرده است تا برخی فیلم ها را به راحتی له کند که بعضی از دوستان آثارشان در رتبه های بالاتری قرار بگیرد. البته با یک مطالعه به طور دقیق می توان فهمید که این آثار متعلق به چه افرادی است.»
این تهیه کننده همچنین از اعلام آمار فروش فیلم های سینمایی انتقاد می کند و خواهان حذف روزهای تعطیل از آمار فروش فیلم های سینمایی می شود: «چطور می شود که فیلم من در زمان اربعین اکران می شو …
انتقاد تهیه کننده «انزوا» از شیوه اعلام فروش فیلم ها