چرا «اکسیدان» باید وصیتنامه منوچهر محمدی باشد!

چرا «اکسیدان» باید وصیتنامه منوچهر محمدی باشد!
فیلم سفارشی آنها خوب بفروشد در ستایش فرمایشات راهبردی بزرگان لب سخن می گشایند،اما اگر اثرشان در سینماهای حوزه هنری اکران نشود، در تقیبح جماعت دلواپسان سخن به زبان می آورند.
به گزارش رویش نیوز به نقل از مشرق، متاسفانه در امور فرهنگی و هنری دچار حافظه زود گذری شدیم. همین حافظه زود گذر و عدم رجوع به حافظه بلند مدت برای عرصه فرهنگ و هنر ما دردسر بزرگی شده است. این مسئله حافظه بلند مدت را گوشه ذهن بسپاریم و به مسئله تهیه کنندگی در سینمای ایران بپردازیم.
در ایران تهیه کنندگی دو حالت بیشتر ندارد. نخست تهیه کنندگی با سرمایه شخصی، که در چنین پروسه ای معمولا نهنگ عنبر و گشت ۲ و از این دست فیلم ها به قصد گیشه ساخته می شود. یک مدل هم تهیه کنندگی ارگانی داریم که به یک گروه مشخص متشرع ظاهرا انقلابی بودجه می دهند که فیلم به اصطلاح ارزشی بسازنند. تجربه در این سال ها نشان می دهد اغلب تهیه کنندگانی که مدعی ارزشی بودن دارند، برای بدست آوردن سود در تولید و قبل از اکران عمومی، ژست های منحصر به فرد انقلابی می گیرند تا بتوانند از کمک های ارگانی برای ساخت فیلم های سفارشی بهره ببرند. یکی از تهیه …

چرا «اکسیدان» باید وصیتنامه منوچهر محمدی باشد!

فیلم سفارشی آنها خوب بفروشد در ستایش فرمایشات راهبردی بزرگان لب سخن می گشایند،اما اگر اثرشان در سینماهای حوزه هنری اکران نشود، در تقیبح جماعت دلواپسان سخن به زبان می آورند.
به گزارش رویش نیوز به نقل از مشرق، متاسفانه در امور فرهنگی و هنری دچار حافظه زود گذری شدیم. همین حافظه زود گذر و عدم رجوع به حافظه بلند مدت برای عرصه فرهنگ و هنر ما دردسر بزرگی شده است. این مسئله حافظه بلند مدت را گوشه ذهن بسپاریم و به مسئله تهیه کنندگی در سینمای ایران بپردازیم.
در ایران تهیه کنندگی دو حالت بیشتر ندارد. نخست تهیه کنندگی با سرمایه شخصی، که در چنین پروسه ای معمولا نهنگ عنبر و گشت ۲ و از این دست فیلم ها به قصد گیشه ساخته می شود. یک مدل هم تهیه کنندگی ارگانی داریم که به یک گروه مشخص متشرع ظاهرا انقلابی بودجه می دهند که فیلم به اصطلاح ارزشی بسازنند. تجربه در این سال ها نشان می دهد اغلب تهیه کنندگانی که مدعی ارزشی بودن دارند، برای بدست آوردن سود در تولید و قبل از اکران عمومی، ژست های منحصر به فرد انقلابی می گیرند تا بتوانند از کمک های ارگانی برای ساخت فیلم های سفارشی بهره ببرند. یکی از تهیه …
چرا «اکسیدان» باید وصیتنامه منوچهر محمدی باشد!