مراکش؛۵۰ روز اردو و ۹بازی /ایران؛هرهفته یک ساعت تمرین

مراکش؛۵۰ روز اردو و ۹بازی /ایران؛هرهفته یک ساعت تمرین
خرداد:تیم ملی مراکش در سه ماه اخیر ۵۰ روز اردو و ۹ بازی را پشت سر گذاشته است تا با بهترین آمادگی برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آماده شود.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با سخت ترین قرعه ممکن مواجه شد. تیم های اسپانیا و پرتغال جزو قدرت های جهان محسوب می شوند و مراکش هم در اوج آمادگی به سر می برد و اخیرا قهرمان آفریقا شده است.
بعد از این قرعه تمام برنامه ریزی ها بهم ریخت. در حالی که هواداران و مسئولان تیم ملی هم انتظار داشتند ایران با قرعه نسبتا آسان تری مواجه شود و بتواند با کسب امتیازات لازم به دور بعد صعود کند، شرایط طور دیگری رقم خورد.
حتی سرمربی تیم ملی هم دوست داشت ایران با قرعه آسان تری مواجه شود و تیم ملی برای نخستین بار به دور صعود کند اما این قرعه دشوار هنوز خواسته او و هواداران برای صعود به دور بعد از بین نبرده است. کی روش برای موفقیت تیم ملی یک برنامه ویژه را در نظر گرفته که اجرای آن هم با کم و کاستی های زیادی مواجه است و وقت و بی وقت مورد انتقاد قرار می گیرد.
شاید کمتر کسی به مراکش فکر کرده باشد و تمرکز …

مراکش؛۵۰ روز اردو و ۹بازی /ایران؛هرهفته یک ساعت تمرین

خرداد:تیم ملی مراکش در سه ماه اخیر ۵۰ روز اردو و ۹ بازی را پشت سر گذاشته است تا با بهترین آمادگی برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آماده شود.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در دور گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با سخت ترین قرعه ممکن مواجه شد. تیم های اسپانیا و پرتغال جزو قدرت های جهان محسوب می شوند و مراکش هم در اوج آمادگی به سر می برد و اخیرا قهرمان آفریقا شده است.
بعد از این قرعه تمام برنامه ریزی ها بهم ریخت. در حالی که هواداران و مسئولان تیم ملی هم انتظار داشتند ایران با قرعه نسبتا آسان تری مواجه شود و بتواند با کسب امتیازات لازم به دور بعد صعود کند، شرایط طور دیگری رقم خورد.
حتی سرمربی تیم ملی هم دوست داشت ایران با قرعه آسان تری مواجه شود و تیم ملی برای نخستین بار به دور صعود کند اما این قرعه دشوار هنوز خواسته او و هواداران برای صعود به دور بعد از بین نبرده است. کی روش برای موفقیت تیم ملی یک برنامه ویژه را در نظر گرفته که اجرای آن هم با کم و کاستی های زیادی مواجه است و وقت و بی وقت مورد انتقاد قرار می گیرد.
شاید کمتر کسی به مراکش فکر کرده باشد و تمرکز …
مراکش؛۵۰ روز اردو و ۹بازی /ایران؛هرهفته یک ساعت تمرین