آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر

آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گرگان گفت: طرح «ایران مهارت» با هدف فراگیری مهارتی دانش آموزان و زمینه سازی برای آشنایی نوجوانان با رشته های مهارتی در قالب 110 عنوان رشته در گرگان برگزارشد.

آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گرگان گفت: طرح «ایران مهارت» با هدف فراگیری مهارتی دانش آموزان و زمینه سازی برای آشنایی نوجوانان با رشته های مهارتی در قالب 110 عنوان رشته در گرگان برگزارشد.
آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر