چطور ایران هاب منطقه می شود؟

چطور ایران هاب منطقه می شود؟
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره چگونگی تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه توضیحاتی ارائه داد.

تهران- اقتصاد برتر- ۸ اسفند ۹۶
حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ، درباره خط لوله انتقال گاز تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را با گذر از افغانستان به پاکستان و هند برساند ،اظهار داشت: دو سال و نیم پیش این پروژه ده میلیارد دلاری با حضور رئیس جمهور ۴ کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طی مراسمی در ترکمنستان با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری کلید خورد.

وی ادامه داد: این خط لوله هزار و ۸۱۴ کیلومتری ،قرار است از مسیر ترکمنستان آغاز و با عبور از افغانستان و گذر از پاکستان به شبه قاره هند برسد.کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان که از لحاظ انرژی در منطقه دائما با بحران روبه رو هستند از این خط لوله منتفع خواهند شد.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: با توجه به اینکه به تازگی گروه تروریستی طالبان اعلام کرده است که از این خط لوله حمایت خواهد کرد افغانستان علاوه بر منافع مالی که سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار از ترانزیت این خط …

چطور ایران هاب منطقه می شود؟

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره چگونگی تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه توضیحاتی ارائه داد.

تهران- اقتصاد برتر- ۸ اسفند ۹۶
حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ، درباره خط لوله انتقال گاز تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را با گذر از افغانستان به پاکستان و هند برساند ،اظهار داشت: دو سال و نیم پیش این پروژه ده میلیارد دلاری با حضور رئیس جمهور ۴ کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طی مراسمی در ترکمنستان با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری کلید خورد.

وی ادامه داد: این خط لوله هزار و ۸۱۴ کیلومتری ،قرار است از مسیر ترکمنستان آغاز و با عبور از افغانستان و گذر از پاکستان به شبه قاره هند برسد.کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان که از لحاظ انرژی در منطقه دائما با بحران روبه رو هستند از این خط لوله منتفع خواهند شد.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: با توجه به اینکه به تازگی گروه تروریستی طالبان اعلام کرده است که از این خط لوله حمایت خواهد کرد افغانستان علاوه بر منافع مالی که سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار از ترانزیت این خط …
چطور ایران هاب منطقه می شود؟
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

ایران بازار آرد عراق را تسخیر می کند

ایران بازار آرد عراق را تسخیر می کند
خبرگزاری شبستان: در پی توافق گندمی که میان ایران و روسیه به امضا رسیده است به نظر می رسد تهران دورنمای حضور در بازار آرد عراق را برای خود بسیار روشن می بیند.

ایران بازار آرد عراق را تسخیر می کند

خبرگزاری شبستان: در پی توافق گندمی که میان ایران و روسیه به امضا رسیده است به نظر می رسد تهران دورنمای حضور در بازار آرد عراق را برای خود بسیار روشن می بیند.
ایران بازار آرد عراق را تسخیر می کند

سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند

سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند. امسال به غیر از تهران در 31 استان شور و حال جشنواره سینمایی برقرار شده است.
به گزارش مرور نیوز، نشست خبری سی وششمین جشنواره فیلم فجر  با حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی و اصحاب رسانه صبح امروز سه شنبه دهم بهمن ماه در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد و دبیر جشنواره فجر در ادامه صحبت های خود گفت: سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند. 
دبیر جشنواره در ابتدای صحبت هایش از زحمات اصحاب رسانه و حمایتشان از جشنواره تشکر کرد.
جشنواره فیلم فجر دارای دو محور اصلی است
داروغه زاده گفت: جشنواره فیلم فجر دارای دو محور اصلی شامل بخش رقابتی و جشن سینمای ایران در ایام مبارک دهه فجر است و در امسال سعی بر این بود که هر دو بخش باشکوه تر برگزار شود.
وی گفت: ما در بخش رقابتی پیش از اعلام آیین نامه پیشنهاداتی داشتیم یکی از آن ها حذف سیمرغ های بخش فنی بود که شورای سیست گذاری جشنواره با آن مخالفت کردند. ما امسال در بخش رقابت اصلی سعی بر تغییرات حداقلی داشتی …

سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند

دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند. امسال به غیر از تهران در 31 استان شور و حال جشنواره سینمایی برقرار شده است.
به گزارش مرور نیوز، نشست خبری سی وششمین جشنواره فیلم فجر  با حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی و اصحاب رسانه صبح امروز سه شنبه دهم بهمن ماه در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد و دبیر جشنواره فجر در ادامه صحبت های خود گفت: سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند. 
دبیر جشنواره در ابتدای صحبت هایش از زحمات اصحاب رسانه و حمایتشان از جشنواره تشکر کرد.
جشنواره فیلم فجر دارای دو محور اصلی است
داروغه زاده گفت: جشنواره فیلم فجر دارای دو محور اصلی شامل بخش رقابتی و جشن سینمای ایران در ایام مبارک دهه فجر است و در امسال سعی بر این بود که هر دو بخش باشکوه تر برگزار شود.
وی گفت: ما در بخش رقابتی پیش از اعلام آیین نامه پیشنهاداتی داشتیم یکی از آن ها حذف سیمرغ های بخش فنی بود که شورای سیست گذاری جشنواره با آن مخالفت کردند. ما امسال در بخش رقابت اصلی سعی بر تغییرات حداقلی داشتی …
سینمای ایران در طول این روزها ادای دینی به انقلاب می کند

همایش هنر ایران در دوره قاجار برگزار می شود

همایش هنر ایران در دوره قاجار برگزار می شود
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «همایش هنر ایران در دوره قاجار در راستای احیا و مستندسازی آثار برای حفظ کیفیت آنها و آشکار کردن حلقه های گم شده فرهنگی، تاریخی و طبیعی برای نخستین بار در سطح ملی برگزار می شود.»
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهروز عمرانی، معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امروز شنبه ۳۰ دی ۹۶ با اعلام این خبر افزود: «همایش هنر ایران در دوره قاجار فرصتی برای تعامل اندیشه ها و گردآوری نظرات، پژوهش ها و آرای اندیشمندان و متفکران با هدف بهره برداری از آن ها فراهم می کند تا بتواند در این راستا گامی فرا تر گذاشته و همایشی در سطح بین المللی را آنچنان که شایسته معرفی هنر ایران است برای آینده برنامه ریزی کند.»
به گفته او، در متن این همایش، نمایشگاهی از آثار هنری با ویژگی های دوران قاجار برپا خواهد شد تا بتواند از لحاظ بصری به فهم هرچه بهتر محتوای فرهنگی و هنری آن دوران کمک کند. مطالعه روی این هنر ها، ویژگی آن ها و تأثیرات متقابل هنر ها و حوزه های مختلف علاوه بر کمک به درک این سبک هنری، …

همایش هنر ایران در دوره قاجار برگزار می شود

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «همایش هنر ایران در دوره قاجار در راستای احیا و مستندسازی آثار برای حفظ کیفیت آنها و آشکار کردن حلقه های گم شده فرهنگی، تاریخی و طبیعی برای نخستین بار در سطح ملی برگزار می شود.»
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهروز عمرانی، معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امروز شنبه ۳۰ دی ۹۶ با اعلام این خبر افزود: «همایش هنر ایران در دوره قاجار فرصتی برای تعامل اندیشه ها و گردآوری نظرات، پژوهش ها و آرای اندیشمندان و متفکران با هدف بهره برداری از آن ها فراهم می کند تا بتواند در این راستا گامی فرا تر گذاشته و همایشی در سطح بین المللی را آنچنان که شایسته معرفی هنر ایران است برای آینده برنامه ریزی کند.»
به گفته او، در متن این همایش، نمایشگاهی از آثار هنری با ویژگی های دوران قاجار برپا خواهد شد تا بتواند از لحاظ بصری به فهم هرچه بهتر محتوای فرهنگی و هنری آن دوران کمک کند. مطالعه روی این هنر ها، ویژگی آن ها و تأثیرات متقابل هنر ها و حوزه های مختلف علاوه بر کمک به درک این سبک هنری، …
همایش هنر ایران در دوره قاجار برگزار می شود

غرفه ایران جزء برترین های اکسپوی 2017 قزاقستان می شود

غرفه ایران جزء برترین های اکسپوی 2017 قزاقستان می شود
آستانه- ایرنا- مدیر روابط عمومی امور بین الملل شرکت نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران گفت: غرفه کشورمان در رتبه بندی اکسپوی 2017 قزاقستان، جزء برترین ها قرار خواهد گرفت.

غرفه ایران جزء برترین های اکسپوی 2017 قزاقستان می شود

آستانه- ایرنا- مدیر روابط عمومی امور بین الملل شرکت نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران گفت: غرفه کشورمان در رتبه بندی اکسپوی 2017 قزاقستان، جزء برترین ها قرار خواهد گرفت.
غرفه ایران جزء برترین های اکسپوی 2017 قزاقستان می شود

ایران در نمایشگاه کتاب وین شرکت می کند

ایران در نمایشگاه کتاب وین شرکت می کند
بهترین ها: به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، در این دوره از نمایشگاه ناشران ایرانی با ارائه کتاب هایی در حوزه دین، تاریخ، علوم، ایران شناسی، آموزش خط، مجموعه داستان های شاهنامه، آموزش زبان فارسی و هنر به ارائه آثار خود می پردازند.
شانزدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب وین از ۹ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه سال جاری در فضایی به مساحت ۸۸۰۰ مترمربع برگزار می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز امسال برای چهارمین بار در این نمایشگاه شرکت می کند.

این نمایشگاه به …

ایران در نمایشگاه کتاب وین شرکت می کند

بهترین ها: به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، در این دوره از نمایشگاه ناشران ایرانی با ارائه کتاب هایی در حوزه دین، تاریخ، علوم، ایران شناسی، آموزش خط، مجموعه داستان های شاهنامه، آموزش زبان فارسی و هنر به ارائه آثار خود می پردازند.
شانزدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب وین از ۹ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه سال جاری در فضایی به مساحت ۸۸۰۰ مترمربع برگزار می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز امسال برای چهارمین بار در این نمایشگاه شرکت می کند.

این نمایشگاه به …
ایران در نمایشگاه کتاب وین شرکت می کند

oxin channel

ایران در نشست اوپک شرکت می کند

ایران در نشست اوپک شرکت می کند
یک منبع آگاه در اوپک گفت: ایران در نشست ماه آینده اوپک که در الجزیره برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

ایران در نشست اوپک شرکت می کند

یک منبع آگاه در اوپک گفت: ایران در نشست ماه آینده اوپک که در الجزیره برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.
ایران در نشست اوپک شرکت می کند

افق

سردار شریف: ایران با اینکه در نزدیکی کانون حضور داعش در منطقه است اما در امنیت و آسایش به سر می برد

سردار شریف: ایران با اینکه در نزدیکی کانون حضور داعش در منطقه است اما در امنیت و آسایش به سر می برد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: کشور ما در نزدیکی کانون حضور داعش در منطقه است و در حالی که کشورهای همسایه ایران در نا امنی به سر می برند به برکت ولایت فقیه و مردمی آگاه در امنیت و آسایش زندگی می کنیم.
به گزارش انتخاب، سردارسرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای سادات کاشان در مسجد خالوی این شهرستان اظهار کرد: برخی کشورهای اروپایی که خود داعش را ساختند اکنون این گروه بلای جان آن ها شده است و آن ها برای حفظ امنیت یک بازی فوتبال در وحشت به …

سردار شریف: ایران با اینکه در نزدیکی کانون حضور داعش در منطقه است اما در امنیت و آسایش به سر می برد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: کشور ما در نزدیکی کانون حضور داعش در منطقه است و در حالی که کشورهای همسایه ایران در نا امنی به سر می برند به برکت ولایت فقیه و مردمی آگاه در امنیت و آسایش زندگی می کنیم.
به گزارش انتخاب، سردارسرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای سادات کاشان در مسجد خالوی این شهرستان اظهار کرد: برخی کشورهای اروپایی که خود داعش را ساختند اکنون این گروه بلای جان آن ها شده است و آن ها برای حفظ امنیت یک بازی فوتبال در وحشت به …
سردار شریف: ایران با اینکه در نزدیکی کانون حضور داعش در منطقه است اما در امنیت و آسایش به سر می برد

خبرگزاری اصفهان

روابط بانکی ایران و ایتالیا وارد فاز جدیدی می شود

روابط بانکی ایران و ایتالیا وارد فاز جدیدی می شود
آریا بازار- به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی ا… افخمی راد با بیان این مطلب افزود: ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شرکت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی فردا وارد تهران می شود و در این سفر برخی مدیران ارشد بزرگترین شرکت های ایتالیایی فعال در حوزه فولاد، خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، زیر ساختار حمل و نقل، صنایع غذایی و بانکی و بیمه نخست وزیر ایتالیا را همراهی خواهند کرد.
وی اضافه کرد: بررسی علل کندی ارتباط بانک …

روابط بانکی ایران و ایتالیا وارد فاز جدیدی می شود

آریا بازار- به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی ا… افخمی راد با بیان این مطلب افزود: ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شرکت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی فردا وارد تهران می شود و در این سفر برخی مدیران ارشد بزرگترین شرکت های ایتالیایی فعال در حوزه فولاد، خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، زیر ساختار حمل و نقل، صنایع غذایی و بانکی و بیمه نخست وزیر ایتالیا را همراهی خواهند کرد.
وی اضافه کرد: بررسی علل کندی ارتباط بانک …
روابط بانکی ایران و ایتالیا وارد فاز جدیدی می شود

خرید بک لینک

ایران: قطعا از بوئینگ هواپیما می خریم

ایران: قطعا از بوئینگ هواپیما می خریم
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه مذاکره با شرکت هواپیماساز بوئینگ آمریکا ادامه دارد گفت: به احتمال قوی با بوئینگ هم قرارداد خرید هواپیما امضا می‌کنیم.

ایران: قطعا از بوئینگ هواپیما می خریم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه مذاکره با شرکت هواپیماساز بوئینگ آمریکا ادامه دارد گفت: به احتمال قوی با بوئینگ هم قرارداد خرید هواپیما امضا می‌کنیم.
ایران: قطعا از بوئینگ هواپیما می خریم

روزنامه ایران

اس ام اس جدید