متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند

متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند
یک سخنگوی متروپلیتین پلیس لندن عصر شنبه اعلام کرد که متعرضین به سفارت جمهوری اسلامی ایران درلندن به قید وثیقه آزاد شده اند.

متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند

یک سخنگوی متروپلیتین پلیس لندن عصر شنبه اعلام کرد که متعرضین به سفارت جمهوری اسلامی ایران درلندن به قید وثیقه آزاد شده اند.
متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند

ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد

ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد
خبرگزاری شبستان:آیت الله محقق داماد با بیان اینکه ایرج افشار یک ایران شناس و ایران دوست به معنای واقعی کلمه بود، گفت: افشار یک کتاب شناس و نسخه شناس بود.

ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد

خبرگزاری شبستان:آیت الله محقق داماد با بیان اینکه ایرج افشار یک ایران شناس و ایران دوست به معنای واقعی کلمه بود، گفت: افشار یک کتاب شناس و نسخه شناس بود.
ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد

حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت

حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت
دامغان – نماینده مردم دامغان در مجلس ضمن بیان اینکه حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت، گفت: این تعرض به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت

دامغان – نماینده مردم دامغان در مجلس ضمن بیان اینکه حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت، گفت: این تعرض به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
حمله به سفارت ایران با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت

آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر

آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گرگان گفت: طرح «ایران مهارت» با هدف فراگیری مهارتی دانش آموزان و زمینه سازی برای آشنایی نوجوانان با رشته های مهارتی در قالب 110 عنوان رشته در گرگان برگزارشد.

آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گرگان گفت: طرح «ایران مهارت» با هدف فراگیری مهارتی دانش آموزان و زمینه سازی برای آشنایی نوجوانان با رشته های مهارتی در قالب 110 عنوان رشته در گرگان برگزارشد.
آغاز طرح «ایران مهارت» در مدارس گرگان/ پیوند «دانش» و«مهارت» زمینه ساز توسعه کشور + تصاویر

برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر

برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر
دومین کنگره ملی زنان موفق ایران روز پنجشنبه هفدهم اسفند در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر

دومین کنگره ملی زنان موفق ایران روز پنجشنبه هفدهم اسفند در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.
برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر

روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد

روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد
وزیر اقتصاد جمهوری نخجوان گفت: روابط اقتصادی و تجاری جمهوری نخجوان با ایران و به ویژه ارومیه افزایش می یابد.

روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد

وزیر اقتصاد جمهوری نخجوان گفت: روابط اقتصادی و تجاری جمهوری نخجوان با ایران و به ویژه ارومیه افزایش می یابد.
روابط اقتصادی نخجوان با ایران افزایش می یابد

چطور ایران هاب منطقه می شود؟

چطور ایران هاب منطقه می شود؟
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره چگونگی تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه توضیحاتی ارائه داد.

تهران- اقتصاد برتر- ۸ اسفند ۹۶
حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ، درباره خط لوله انتقال گاز تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را با گذر از افغانستان به پاکستان و هند برساند ،اظهار داشت: دو سال و نیم پیش این پروژه ده میلیارد دلاری با حضور رئیس جمهور ۴ کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طی مراسمی در ترکمنستان با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری کلید خورد.

وی ادامه داد: این خط لوله هزار و ۸۱۴ کیلومتری ،قرار است از مسیر ترکمنستان آغاز و با عبور از افغانستان و گذر از پاکستان به شبه قاره هند برسد.کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان که از لحاظ انرژی در منطقه دائما با بحران روبه رو هستند از این خط لوله منتفع خواهند شد.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: با توجه به اینکه به تازگی گروه تروریستی طالبان اعلام کرده است که از این خط لوله حمایت خواهد کرد افغانستان علاوه بر منافع مالی که سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار از ترانزیت این خط …

چطور ایران هاب منطقه می شود؟

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره چگونگی تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه توضیحاتی ارائه داد.

تهران- اقتصاد برتر- ۸ اسفند ۹۶
حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ، درباره خط لوله انتقال گاز تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را با گذر از افغانستان به پاکستان و هند برساند ،اظهار داشت: دو سال و نیم پیش این پروژه ده میلیارد دلاری با حضور رئیس جمهور ۴ کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طی مراسمی در ترکمنستان با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری کلید خورد.

وی ادامه داد: این خط لوله هزار و ۸۱۴ کیلومتری ،قرار است از مسیر ترکمنستان آغاز و با عبور از افغانستان و گذر از پاکستان به شبه قاره هند برسد.کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان که از لحاظ انرژی در منطقه دائما با بحران روبه رو هستند از این خط لوله منتفع خواهند شد.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: با توجه به اینکه به تازگی گروه تروریستی طالبان اعلام کرده است که از این خط لوله حمایت خواهد کرد افغانستان علاوه بر منافع مالی که سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار از ترانزیت این خط …
چطور ایران هاب منطقه می شود؟
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

کی روش: در تیم ملی ایران رونالدوهای دیگری دارم

کی روش: در تیم ملی ایران رونالدوهای دیگری دارم
خرداد: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است در تیمش ستاره هایی در اختیار دارد که باید از آن ها مراقبت کند.

به گزارش خرداد از ایسنا به نقل از سایت فیفا، تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار در تاریخ توانست در دو دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. تیم ملی مانند جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با هدایت کارلوس کی روش در روسیه به رقابت خواهد پرداخت. سرمربی باتجربه پرتغالی اکنون برای شرکت در سمینار تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در سوچی به سر می برد و قرار است از جزئیات این تورمنت آگاه شود. کی روش در این رابطه اظهار کرد: برای ما این موضوع اساسی است چون سرمربیان به دانستن جزئیات نیاز دارند و باید بدانند جام جهانی چگونه برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال دوباره پس از چهار سال جام جهانی را در حالی تجربه خواهد کرد که به عنوان نخستین تیم آسیایی با پشت سر گذاشتن نتایج عالی در مرحله مقدماتی جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرد. اکنون باید در گروه سخت B با پرتغالی دیدار کند که کی روش در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی هدایت این تیم را بر عهده داشت.

سرمربی تیم ملی درباره حضور ایران در جام …

کی روش: در تیم ملی ایران رونالدوهای دیگری دارم

خرداد: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معتقد است در تیمش ستاره هایی در اختیار دارد که باید از آن ها مراقبت کند.

به گزارش خرداد از ایسنا به نقل از سایت فیفا، تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار در تاریخ توانست در دو دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. تیم ملی مانند جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با هدایت کارلوس کی روش در روسیه به رقابت خواهد پرداخت. سرمربی باتجربه پرتغالی اکنون برای شرکت در سمینار تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در سوچی به سر می برد و قرار است از جزئیات این تورمنت آگاه شود. کی روش در این رابطه اظهار کرد: برای ما این موضوع اساسی است چون سرمربیان به دانستن جزئیات نیاز دارند و باید بدانند جام جهانی چگونه برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال دوباره پس از چهار سال جام جهانی را در حالی تجربه خواهد کرد که به عنوان نخستین تیم آسیایی با پشت سر گذاشتن نتایج عالی در مرحله مقدماتی جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرد. اکنون باید در گروه سخت B با پرتغالی دیدار کند که کی روش در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی هدایت این تیم را بر عهده داشت.

سرمربی تیم ملی درباره حضور ایران در جام …
کی روش: در تیم ملی ایران رونالدوهای دیگری دارم

صنایع دریایی ایران رو به افول است

صنایع دریایی ایران رو به افول است
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که صنایع دریایی ایران رو به اوفول است، حمایت ها از این بخش را کم رنگ عنوان کرد و گفت: اگر اقتصاد ایران را فقط در پایه دریا قرار دهیم اداره کردن ۸۵ میلیون نفر کار سختی نیست.
به گزارش تین نیوز، احمد مرادی در پنجمین نمایشگاه بین المللی دریایی اظهار کرد: افسوس و تاسف می خوریم که سرمایه عظیمی در کشور داریم و ادعا می کنیم که در این بخش منحصربفرد هستیم اما از آن استفاده نمی کنیم.
وی با بیان این که پهنه گسترده در دریا داریم با طرح این پرسش که چقدر توانسته ایم از همه فرصت های موجود استفاده کنیم، تصریح کرد: چقدر توانسته ایم اهداف را با کشورهای منطقه و دنیا ترسیم کرده و جایگاهی را برای ایران تعریف کرده ایم وببینیم چقدر موفق بوده ایم.
وی تصریح کرد: گذشته های قبل از انقلاب را دیده ایم و شرایط الان را درک می کنیم، باید سرعت کار و عملکرد و توانایی هایی را که نتوانسته ایم از آنها به خوبی استفاده کنیم، مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: بخش خصوصی همه داشته های خود را در کنار مسئولان قرار داده اند و سعی بر این بوده رشد و توسعه ای را در کشور ایجاد کنند.
نماینده …

صنایع دریایی ایران رو به افول است

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که صنایع دریایی ایران رو به اوفول است، حمایت ها از این بخش را کم رنگ عنوان کرد و گفت: اگر اقتصاد ایران را فقط در پایه دریا قرار دهیم اداره کردن ۸۵ میلیون نفر کار سختی نیست.
به گزارش تین نیوز، احمد مرادی در پنجمین نمایشگاه بین المللی دریایی اظهار کرد: افسوس و تاسف می خوریم که سرمایه عظیمی در کشور داریم و ادعا می کنیم که در این بخش منحصربفرد هستیم اما از آن استفاده نمی کنیم.
وی با بیان این که پهنه گسترده در دریا داریم با طرح این پرسش که چقدر توانسته ایم از همه فرصت های موجود استفاده کنیم، تصریح کرد: چقدر توانسته ایم اهداف را با کشورهای منطقه و دنیا ترسیم کرده و جایگاهی را برای ایران تعریف کرده ایم وببینیم چقدر موفق بوده ایم.
وی تصریح کرد: گذشته های قبل از انقلاب را دیده ایم و شرایط الان را درک می کنیم، باید سرعت کار و عملکرد و توانایی هایی را که نتوانسته ایم از آنها به خوبی استفاده کنیم، مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: بخش خصوصی همه داشته های خود را در کنار مسئولان قرار داده اند و سعی بر این بوده رشد و توسعه ای را در کشور ایجاد کنند.
نماینده …
صنایع دریایی ایران رو به افول است

پروژه تخریب ایران و زمان تصمیم بزرگ

پروژه تخریب ایران و زمان تصمیم بزرگ
دشمن بستری از نارضایتی را در داخل آماده می بیند، یک شبکه همکار پای کار هم دارد که بدون هزینه در حال ترویج خشونت و سوق دادن اعتراض به سمت براندازی است.
به گزارش  استادنیوز ، « مهدی محمدی » در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
پس از ناآرامی های دی ۹۶ در ایران، یک درک عمومی ایجاد شد که اعتراضی زیرپوست جامعه ایرانی وجود دارد و باید آن را چاره کرد. از روزی که این  اعتراض ها پایان یافته، ناظران و بازیگران، آشکارا و نهان، ۲ دسته شده اند؛ دسته نخست آنها که تلاش کردند علت اصلی نارضایتی ها را درک کنند و بدون نفی اصل اعتراضات، برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به  آشوب  از یک سو و چاره کردن مشکلاتی که بخش هایی از مردم را معترض کرده از سوی دیگر، تلاش کنند.
نتیجه این رویکرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده اند، این بود که ایشان بابت معضلی که خود هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته اند –یعنی وجود بی عدالتی در جامعه- و اساسا شکل گیری آن محصول بی توجهی سیستماتیک به دستورات، توصیه ها و تذکرات ایشان است، از مردم عذر خواستند و همزمان تلاش هایی برای انجام نوعی « اصلاحات فراقوه ای » در کشور آغاز ش …

پروژه تخریب ایران و زمان تصمیم بزرگ

دشمن بستری از نارضایتی را در داخل آماده می بیند، یک شبکه همکار پای کار هم دارد که بدون هزینه در حال ترویج خشونت و سوق دادن اعتراض به سمت براندازی است.
به گزارش  استادنیوز ، « مهدی محمدی » در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
پس از ناآرامی های دی ۹۶ در ایران، یک درک عمومی ایجاد شد که اعتراضی زیرپوست جامعه ایرانی وجود دارد و باید آن را چاره کرد. از روزی که این  اعتراض ها پایان یافته، ناظران و بازیگران، آشکارا و نهان، ۲ دسته شده اند؛ دسته نخست آنها که تلاش کردند علت اصلی نارضایتی ها را درک کنند و بدون نفی اصل اعتراضات، برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به  آشوب  از یک سو و چاره کردن مشکلاتی که بخش هایی از مردم را معترض کرده از سوی دیگر، تلاش کنند.
نتیجه این رویکرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده اند، این بود که ایشان بابت معضلی که خود هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته اند –یعنی وجود بی عدالتی در جامعه- و اساسا شکل گیری آن محصول بی توجهی سیستماتیک به دستورات، توصیه ها و تذکرات ایشان است، از مردم عذر خواستند و همزمان تلاش هایی برای انجام نوعی « اصلاحات فراقوه ای » در کشور آغاز ش …
پروژه تخریب ایران و زمان تصمیم بزرگ