اجرای نمایش اقتصادی «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» در حوزه هنری

اجرای نمایش اقتصادی «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» در حوزه هنری
نگاهی طنزآمیز به مسئله مصرف گرایی در میان مردم؛ اجرای نمایش اقتصادی «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» در حوزه هنری ارسال زمان بندی شده:  پنجشنبه, 21 دى, 1396 – 15:15 اجرای عمومی نمایش «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» به کارگردانی کاوه مهدوی از امشب در تالار مهر حوزه هنری آغاز می شود. اجرای عمومی نمایش «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» به کارگردانی کاوه مهدوی از امشب در تالار مهر حوزه هنری آغاز می شود.

اجرای نمایش اقتصادی «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» در حوزه هنری

نگاهی طنزآمیز به مسئله مصرف گرایی در میان مردم؛ اجرای نمایش اقتصادی «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» در حوزه هنری ارسال زمان بندی شده:  پنجشنبه, 21 دى, 1396 – 15:15 اجرای عمومی نمایش «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» به کارگردانی کاوه مهدوی از امشب در تالار مهر حوزه هنری آغاز می شود. اجرای عمومی نمایش «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» به کارگردانی کاوه مهدوی از امشب در تالار مهر حوزه هنری آغاز می شود.
اجرای نمایش اقتصادی «ایستاده، منتظره، پیچیده، نیامده» در حوزه هنری