«این 2» در راه است!

«این 2» در راه است!
دومین قسمت درام ترسناک «این» برای نمایش عمومی در تاریخ ششم سپتامبر 2019 آماده می شود. فیلم با نام «این: بخش2» اکران عمومی خواهد شد و بیل اسکارسگارد را در نقش اصلی دارد. او در قسمت اول این درام دلهره آور، در نقش مرد دلقکی به نام پنیوایز ظاهر شد که در فاضلاب زندگی کرده و کودکان کم سن و سال شهر را شکار می کند. فیلمبرداری فیلم در لوکیشن های شهر تورنتو آغاز شده و اندی موچیتی کارگردان آن است.

«این 2» در راه است!

دومین قسمت درام ترسناک «این» برای نمایش عمومی در تاریخ ششم سپتامبر 2019 آماده می شود. فیلم با نام «این: بخش2» اکران عمومی خواهد شد و بیل اسکارسگارد را در نقش اصلی دارد. او در قسمت اول این درام دلهره آور، در نقش مرد دلقکی به نام پنیوایز ظاهر شد که در فاضلاب زندگی کرده و کودکان کم سن و سال شهر را شکار می کند. فیلمبرداری فیلم در لوکیشن های شهر تورنتو آغاز شده و اندی موچیتی کارگردان آن است.
«این 2» در راه است!