دعوتنامه «بدون محل» از شهرداری تهران

دعوتنامه «بدون محل» از شهرداری تهران
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران روز گذشته با انتشار یک اطلاعیه عمومی، ضمن اعلام توقف کامل توزیع کارت های شناور باقی مانده طرح ترافیک در اختیار شهرداری تهران و بستن این پرونده از ابتدای سال ۹۷ برای همیشه، در حالی از عموم شهروندان، کارشناسان و صاحب نظران دعوت کرد نقد و نظر خود درباره نسخه جدید طرح ترافیک را با شهرداری در میان بگذارند که محلی برای رجوع به متن طرح مذکور معرفی نشده است.

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای تغییر شیوه صدور اجازه ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد در آستانه ارائه به شورای شهر تهران برای بررسی و تصویب است، به این نکته نیز اشاره شده که جزئیات طرح پیشنهادی شهرداری تهران در روزهای اخیر از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم رسیده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس به نظر می رسد انتظار مدیران ترافیکی شهرداری تهران این است که کارشناسان نیز بر اساس محتوای منتشر شده از سوی رسانه های گروهی از نشست خبری تشریح جزئیات طرح مذکور که ۱۱ دی ماه برگزار شد، درباره آن اظهارنظر کنند.
اگرچه اصل دعوت از کارشناسان برای ارائه …

دعوتنامه «بدون محل» از شهرداری تهران

سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران روز گذشته با انتشار یک اطلاعیه عمومی، ضمن اعلام توقف کامل توزیع کارت های شناور باقی مانده طرح ترافیک در اختیار شهرداری تهران و بستن این پرونده از ابتدای سال ۹۷ برای همیشه، در حالی از عموم شهروندان، کارشناسان و صاحب نظران دعوت کرد نقد و نظر خود درباره نسخه جدید طرح ترافیک را با شهرداری در میان بگذارند که محلی برای رجوع به متن طرح مذکور معرفی نشده است.

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای تغییر شیوه صدور اجازه ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد در آستانه ارائه به شورای شهر تهران برای بررسی و تصویب است، به این نکته نیز اشاره شده که جزئیات طرح پیشنهادی شهرداری تهران در روزهای اخیر از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم رسیده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس به نظر می رسد انتظار مدیران ترافیکی شهرداری تهران این است که کارشناسان نیز بر اساس محتوای منتشر شده از سوی رسانه های گروهی از نشست خبری تشریح جزئیات طرح مذکور که ۱۱ دی ماه برگزار شد، درباره آن اظهارنظر کنند.
اگرچه اصل دعوت از کارشناسان برای ارائه …
دعوتنامه «بدون محل» از شهرداری تهران