سرنوشت برجام در گروی دیپلماسی عمومی

سرنوشت برجام در گروی دیپلماسی عمومی
هدف نهایی این است که اگر ایران حاضر به گفت وگو در موضوع های مورد ادعای غرب نباشد، تحریم هایی علیه ایران وضع شود. نتیجه عملی این سیاست می تواند در وضع تحریم های جزیی باشد که عملا روند برجام را مختل نکند و محدود به تحریم برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانی شود. اما ممکن است این تحریم ها به شکلی گسترده باشد که عملا باعث بی خاصیت شدن برجام برای ایران شود. باید دید عملا اروپا تا چه اندازه حاضر است منافع خود را در ایران نادیده بگیرد و آیا حاضر است روند اعتمادسازی که بعد از برجام آغاز شده کاملا کناری بنهد یا نه. به اعتقاد من چنین احتمالی بسیار ناچیز و دور از ذهن به نظر می رسد. اما در عالم سیاست هر چیزی امکان پذیر است و جمهوری اسلامی ایران باید خود را برای هر شرایطی آماده نگه دارد. اگر قرار باشد توافق مجموعه کشورهای اروپایی و امریکا منجر به اجرای تحریم های جدیدی علیه ایران شود که گستردگی زیادی ندارند، قاعدتا نمی توان آن را نقض فاحش برجام دانست. اما اگر چنین تحریم هایی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی یا مجموعه صادرات ایران وضع شود یا باعث شود همکاری های بانکی در همین سطح ناچیزی هم که بعد ا …

سرنوشت برجام در گروی دیپلماسی عمومی

هدف نهایی این است که اگر ایران حاضر به گفت وگو در موضوع های مورد ادعای غرب نباشد، تحریم هایی علیه ایران وضع شود. نتیجه عملی این سیاست می تواند در وضع تحریم های جزیی باشد که عملا روند برجام را مختل نکند و محدود به تحریم برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانی شود. اما ممکن است این تحریم ها به شکلی گسترده باشد که عملا باعث بی خاصیت شدن برجام برای ایران شود. باید دید عملا اروپا تا چه اندازه حاضر است منافع خود را در ایران نادیده بگیرد و آیا حاضر است روند اعتمادسازی که بعد از برجام آغاز شده کاملا کناری بنهد یا نه. به اعتقاد من چنین احتمالی بسیار ناچیز و دور از ذهن به نظر می رسد. اما در عالم سیاست هر چیزی امکان پذیر است و جمهوری اسلامی ایران باید خود را برای هر شرایطی آماده نگه دارد. اگر قرار باشد توافق مجموعه کشورهای اروپایی و امریکا منجر به اجرای تحریم های جدیدی علیه ایران شود که گستردگی زیادی ندارند، قاعدتا نمی توان آن را نقض فاحش برجام دانست. اما اگر چنین تحریم هایی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی یا مجموعه صادرات ایران وضع شود یا باعث شود همکاری های بانکی در همین سطح ناچیزی هم که بعد ا …
سرنوشت برجام در گروی دیپلماسی عمومی

«برجام بازی» دولت با افکار عمومی

تناقض های میلیارد دلاری دولت؛ «نوبخت ۱۰۰ میلیاردی؛ سیف ۳۲ میلیاردی» حتی پس از اجرای برجام هم تکلیف میزان دارایی های آزاد شده ایران مشخص نشد؛ سخنگوی دولت می گوید ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های ایران آزاد شده و رئیس کل بانک مرکزی این مبلغ را ۳۲ میلیارد دلار عنوان می کند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزشی