«بنیانگذار منطق فازی» زنده است!

«بنیانگذار منطق فازی» زنده است!
درگذشت پروفسور لطفعلی زاده، «بنیانگذار منطق فازی» خبری بود که طی روزهای آغازین هفته جاری بر روی خروجی بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های خبری قرار گرفت، این در حالی است که این خبر امروز با اطلاعیه دانشگاه تهران تکذیب شد.
به گزارش صدای ایران، بامداد روز شنبه، 21 مرداد بود که خبری مبنی بر درگذشت “پروفسور لطفعلی زاده ” بنیانگذار منطق فازی در دنیا در شبکه های مجازی منتشر شد، ایسنا در همان آغازین ساعات انتشار این خبر برای بررسی صحت و سقم آن با مسؤولان دانشگاه تهران که پروفسور از دانش آموختگان این دانشگاه در مقطع کارشناسی بوده است، تماس گرفت؛ بعد از بررسی های لازم دانشگاه تهران طی اطلاعیه ای خبر درگذشت پروفسور لطفعلی زاده را تائید کرد که ایسنا نیز این خبر را به نقل از سایت اطلاع رسانی دانشگاه تهران بر روی خروجی خود قرار داد.
این اتفاق در حالی صورت گرفت که صبح امروز برخی منابع از عدم صحت درگذشت پروفسور لطفعلی زاده خبر دادند و پس از ساعاتی روابط عمومی دانشگاه تهران خبر مربوط به درگذشت وی را از روی سایت دانشگاه حذف کرد و بلافاصله با پذیرش این اشتباه طی اطلاعیه ای اعلام کرد که خبر منتشر شده …

«بنیانگذار منطق فازی» زنده است!

درگذشت پروفسور لطفعلی زاده، «بنیانگذار منطق فازی» خبری بود که طی روزهای آغازین هفته جاری بر روی خروجی بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های خبری قرار گرفت، این در حالی است که این خبر امروز با اطلاعیه دانشگاه تهران تکذیب شد.
به گزارش صدای ایران، بامداد روز شنبه، 21 مرداد بود که خبری مبنی بر درگذشت “پروفسور لطفعلی زاده ” بنیانگذار منطق فازی در دنیا در شبکه های مجازی منتشر شد، ایسنا در همان آغازین ساعات انتشار این خبر برای بررسی صحت و سقم آن با مسؤولان دانشگاه تهران که پروفسور از دانش آموختگان این دانشگاه در مقطع کارشناسی بوده است، تماس گرفت؛ بعد از بررسی های لازم دانشگاه تهران طی اطلاعیه ای خبر درگذشت پروفسور لطفعلی زاده را تائید کرد که ایسنا نیز این خبر را به نقل از سایت اطلاع رسانی دانشگاه تهران بر روی خروجی خود قرار داد.
این اتفاق در حالی صورت گرفت که صبح امروز برخی منابع از عدم صحت درگذشت پروفسور لطفعلی زاده خبر دادند و پس از ساعاتی روابط عمومی دانشگاه تهران خبر مربوط به درگذشت وی را از روی سایت دانشگاه حذف کرد و بلافاصله با پذیرش این اشتباه طی اطلاعیه ای اعلام کرد که خبر منتشر شده …
«بنیانگذار منطق فازی» زنده است!