«بن رو» در آستانه واگذاری به رنو

«بن رو» در آستانه واگذاری به رنو
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرایطی به دنبال اجرایی شدن مفاد قرارداد خود با رنو است که یک منبع آگاه در این سازمان می گوید واگذاری سایت بن رو به خودروساز فرانسوی (یکی از بندهای مهم قرارداد رنو)، نهایی شده است.

«بن رو» در آستانه واگذاری به رنو

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرایطی به دنبال اجرایی شدن مفاد قرارداد خود با رنو است که یک منبع آگاه در این سازمان می گوید واگذاری سایت بن رو به خودروساز فرانسوی (یکی از بندهای مهم قرارداد رنو)، نهایی شده است.
«بن رو» در آستانه واگذاری به رنو