افزایش 20 تا 50 درصدی حقوق کارمندان در انتظار تصویب «بهارستان»

افزایش 20 تا 50 درصدی حقوق کارمندان در انتظار تصویب «بهارستان»
سیدحسین قاآنی/ با امضای لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری توسط رئیس جمهوری و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.
 به گزارش «ایران» قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و مقرر شد به مدت 5 سال یعنی تا سال ۹۱ این قانون ادامه یابد و پس از بررسی های کارشناسانه و رفع ایرادات این قانون دائمی شود اما با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، سرانجام پس از اصلاحاتی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری توسط رئیس جمهوری امضا و طی تشریفاتی به مجلس تقدیم خواهد شد از مهم ترین تغییراتی که در این لایحه ایجاد شده می توان به شرایط جدید بازنشستگی و افزایش امتیاز مقامات و مسئولان و تسهیل استخدام و معافیت از امتحان عمومی برای نخبگان، استعداد های برتر و ورزشکاران مقام دار جهانی و المپیک اشاره کرد.
شکایت کارکنان …

افزایش 20 تا 50 درصدی حقوق کارمندان در انتظار تصویب «بهارستان»

سیدحسین قاآنی/ با امضای لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری توسط رئیس جمهوری و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.
 به گزارش «ایران» قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و مقرر شد به مدت 5 سال یعنی تا سال ۹۱ این قانون ادامه یابد و پس از بررسی های کارشناسانه و رفع ایرادات این قانون دائمی شود اما با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، سرانجام پس از اصلاحاتی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری توسط رئیس جمهوری امضا و طی تشریفاتی به مجلس تقدیم خواهد شد از مهم ترین تغییراتی که در این لایحه ایجاد شده می توان به شرایط جدید بازنشستگی و افزایش امتیاز مقامات و مسئولان و تسهیل استخدام و معافیت از امتحان عمومی برای نخبگان، استعداد های برتر و ورزشکاران مقام دار جهانی و المپیک اشاره کرد.
شکایت کارکنان …
افزایش 20 تا 50 درصدی حقوق کارمندان در انتظار تصویب «بهارستان»