برگزاری مسابقه عکس با آثار «بهارستان»

فراخوان مسابقه عکاسی از آثار سالانه هنرهای شهری بهار تهران (بهارستان) منتشر شد.
به گزارش ایسنا، همزمان با برگزاری سالانه هنرهای شهری بهار تهران (بهارستان) شهروندان می توانند با عکاسی از این آثار، در مسابقه عکاسی این رویداد هنری مشارکت کنند.
این مسابقه هنری در دو بخش سلفی (عمومی) و حرفه ای برگزار می شود. بخش عمومی شامل عکس های سلفی با المان های محیطی نوروز در تهران اعم از حجم های شهری ویژه نوروز و تخم مرغ های رنگی در سطح شهر است.
حضور در این بخش برای تمام علاقه مندان به عکاسی سلفی آزاد است و هر …

آلرژی و تغذیه

خرم خبر