صرف نظر از درآمد مالیاتی به بهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

صرف نظر از درآمد مالیاتی به بهای افزایش ضریب نفوذ بیمه
مدت هاست که موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه از سوی کارشناسان و مدیران صنعت بیمه مطرح است. موضوعی که گرچه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شده ولی مشخص نیست که مجلس به صورت کامل با آن موافقت کند. با این حال کارشناسان تاکید …

صرف نظر از درآمد مالیاتی به بهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

مدت هاست که موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه از سوی کارشناسان و مدیران صنعت بیمه مطرح است. موضوعی که گرچه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شده ولی مشخص نیست که مجلس به صورت کامل با آن موافقت کند. با این حال کارشناسان تاکید …
صرف نظر از درآمد مالیاتی به بهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

علل رشد اجاره بهای مسکن

علل رشد اجاره بهای مسکن
اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی چون تورم عمومی، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده در این امر بی تأثیر نبوده است.

علل رشد اجاره بهای مسکن

اگرچه افزایش اخیر قیمت مسکن، بر افزایش اجاره بها در نیمه دوم سال بیشترین تأثیر را داشت، اما عواملی چون تورم عمومی، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده در این امر بی تأثیر نبوده است.
علل رشد اجاره بهای مسکن

قیمت تمام شده نان از بهای فعلی آن بیشتر است

قیمت تمام شده نان از بهای فعلی آن بیشتر است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده نان از بهای فعلی آن بیشتر است و در این مسئله تنها نانوایان زیان ده هستند .
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، محمدرضا پور ابراهیمی اظهار کرد: نان به عنوان قوت غالب و مایحتاج اولیه زندگی محسوب می شود و شاید به این دلیل دولت مخالف افزایش قیمت نان است و لذا اگر دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، باید یارانه تولید نان را به نانوایان پرداخت کند.
وی تصریح کرد: نانوایان نیز برای داشتن زندگی سالم باید بتوانند هزینه های تولید و مخارج زندگی خود را تامین کنند و این یک واقعیت است که در حال حاضر قیمت تمام شده بهای نان از قیمت فروش آن بالاتر است .
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه نانوایان ما زیان ده محسوب می شوند، افزود: در سال های گذشته قیمت سوخت، اجاره بها و دستمزد کارگر بالا رفته است و در صورت ثبات در قیمت نان، دولت باید به ازای تولید نان مبلغ یارانه آن را به تولیدکنندگان نان بدهد.
وی اظهار کرد: اگر یارانه تولید نان به نانوایان پرداخت نشود، نانوایان با مشکلات عدیده روبه رو خواهند شد. دولت …

قیمت تمام شده نان از بهای فعلی آن بیشتر است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده نان از بهای فعلی آن بیشتر است و در این مسئله تنها نانوایان زیان ده هستند .
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، محمدرضا پور ابراهیمی اظهار کرد: نان به عنوان قوت غالب و مایحتاج اولیه زندگی محسوب می شود و شاید به این دلیل دولت مخالف افزایش قیمت نان است و لذا اگر دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، باید یارانه تولید نان را به نانوایان پرداخت کند.
وی تصریح کرد: نانوایان نیز برای داشتن زندگی سالم باید بتوانند هزینه های تولید و مخارج زندگی خود را تامین کنند و این یک واقعیت است که در حال حاضر قیمت تمام شده بهای نان از قیمت فروش آن بالاتر است .
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه نانوایان ما زیان ده محسوب می شوند، افزود: در سال های گذشته قیمت سوخت، اجاره بها و دستمزد کارگر بالا رفته است و در صورت ثبات در قیمت نان، دولت باید به ازای تولید نان مبلغ یارانه آن را به تولیدکنندگان نان بدهد.
وی اظهار کرد: اگر یارانه تولید نان به نانوایان پرداخت نشود، نانوایان با مشکلات عدیده روبه رو خواهند شد. دولت …
قیمت تمام شده نان از بهای فعلی آن بیشتر است

شاخص بهای تولیدکننده خرداد منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده خرداد منتشر شد
شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

تیر ۱۳۹۶ شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۷.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است :
شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد .
شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ به میزان ۶.۵ درصد افزایش یافته است.
Source link
قالب وردپرس

شاخص بهای تولیدکننده خرداد منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

تیر ۱۳۹۶ شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۷.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است :
شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد .
شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ به میزان ۶.۵ درصد افزایش یافته است.
Source link
قالب وردپرس
شاخص بهای تولیدکننده خرداد منتشر شد

اجاره بهای مسکن افزایش یافت

طبق گزارش مرکز آمار ایران اجاره مسکن در نیمه اول امسال 10.4 درصد افزایش یافت.

اسکای نیوز

خبر فرهنگیان