“بیشعوری” دو اجرایی شد

“بیشعوری” دو اجرایی شد
دیباچه: به دلیل استقبال چشمگیر علاقه مندان و مخاطبان از نمایش بیشعوری، این اثر نمایشی در روز های پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه با چهار اجرا به استقبال تماشاچیان رفت و امکان سنجی برای تمدید مجدد اجرای عمومی این نمایش آغاز شده است.
به گزارش دیباچه ، به دلیل استقبال فوق العاده مخاطبان از این نمایش، گروه اجرایی بیشعوری به دلیل احترام به تماشاچیان با هماهنگی مدیریت تماشاخانه سه نقطه اجراهای فوق العاده ساعت ۱۲/۳۰را برای این نمایش در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه سال جاری در نظر گرفت.

نمای …

“بیشعوری” دو اجرایی شد

دیباچه: به دلیل استقبال چشمگیر علاقه مندان و مخاطبان از نمایش بیشعوری، این اثر نمایشی در روز های پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه با چهار اجرا به استقبال تماشاچیان رفت و امکان سنجی برای تمدید مجدد اجرای عمومی این نمایش آغاز شده است.
به گزارش دیباچه ، به دلیل استقبال فوق العاده مخاطبان از این نمایش، گروه اجرایی بیشعوری به دلیل احترام به تماشاچیان با هماهنگی مدیریت تماشاخانه سه نقطه اجراهای فوق العاده ساعت ۱۲/۳۰را برای این نمایش در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه سال جاری در نظر گرفت.

نمای …
“بیشعوری” دو اجرایی شد

دانلود فیلم با لینک مستقیم