گزارش تصویری :بیمارستان گودرز یزد ، آکنده از دم مسیحایی طبیب النفوس(ع)

گزارش تصویری :بیمارستان گودرز یزد ، آکنده از دم مسیحایی طبیب النفوس(ع)
سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش یزد فردا به نقل از روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ،  در این بازدید ابتدا خادمان آستان قدس رضوی با استقبال گرم و صمیمی مدیریت و کارکنان بیمارستان روبرو شدند و سپس در بخش های بیمارستان حضور یافتتند و با اهدای نبات و نمک تبرکی آستان امام هشتم(ع) از بیماران این بخش ها عیادت و دلجویی کردند.
گزارش تصویری :بیمارستان گودرز یزد ، آکنده از دم مسیحایی طبیب النفوس(ع) اینجا بخوانید

گزارش تصویری :بیمارستان گودرز یزد ، آکنده از دم مسیحایی طبیب النفوس(ع)

سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش یزد فردا به نقل از روابط عمومی بیمارستان موقوفه گودرز ،  در این بازدید ابتدا خادمان آستان قدس رضوی با استقبال گرم و صمیمی مدیریت و کارکنان بیمارستان روبرو شدند و سپس در بخش های بیمارستان حضور یافتتند و با اهدای نبات و نمک تبرکی آستان امام هشتم(ع) از بیماران این بخش ها عیادت و دلجویی کردند.
گزارش تصویری :بیمارستان گودرز یزد ، آکنده از دم مسیحایی طبیب النفوس(ع) اینجا بخوانید
گزارش تصویری :بیمارستان گودرز یزد ، آکنده از دم مسیحایی طبیب النفوس(ع)