موضوع «تحدید حدود دریای خزر» نهایی نشده است

موضوع «تحدید حدود دریای خزر» نهایی نشده است
بهرام قاسمی: مسایل مربوط به «تحدید حدود دریای خزر» نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده، بلکه در دستور کار مذاکرات اجلاس وزرا هم نبوده است
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص نتایج اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، با رد موضوع تصمیم گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس یادشده، تاکید کرد که مسایل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران هم نبوده است. بنا بر این، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچ گونه تجدید نظری نداشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پروسه مذاکرات تحدید حدود، خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می شود و به دلیل اختلافات زیاد در مواضع، به نظر می رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید و امکان درج جزییات تمامی موضوعات در کنوانسیون اصولا ممکن نیست. در عین حال، موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقت نامه ها و پروتکل های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد.

موضوع «تحدید حدود دریای خزر» نهایی نشده است

بهرام قاسمی: مسایل مربوط به «تحدید حدود دریای خزر» نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده، بلکه در دستور کار مذاکرات اجلاس وزرا هم نبوده است
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص نتایج اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، با رد موضوع تصمیم گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس یادشده، تاکید کرد که مسایل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران هم نبوده است. بنا بر این، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچ گونه تجدید نظری نداشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پروسه مذاکرات تحدید حدود، خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می شود و به دلیل اختلافات زیاد در مواضع، به نظر می رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید و امکان درج جزییات تمامی موضوعات در کنوانسیون اصولا ممکن نیست. در عین حال، موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقت نامه ها و پروتکل های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد.

موضوع «تحدید حدود دریای خزر» نهایی نشده است